Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Ημερίδα της Ι.Μ. Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β. για τον "Εγκεφαλικό Θάνατο."


Eλληνικη Δημοκρατια
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

_______________________________

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2 - 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210-9658849 fax : 210-9657210

Ἀριθμ. Πρωτ.          240                                 Ἐν Βούλᾳ τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2012                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Πρός

τούς Εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,

Βουλιαγμένης καί Βάρης.                                       Ἀγαπητοί ἀδελφοί,Μέ τήν παροῦσα γνωρίζουμε στήν ἀγάπη σας ὅτι, ἡ Μητρόπολή μας στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν καί κοινωνικῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς διορ-γανώνει, γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἡμερίδα, τήν Κυριακή 11 Μαρτίου τρ. ἔ., μέ θέμα: « Εἶναι πραγματικός θάνατος ὁ λε-γόμενος ἐγκεφαλικός θάνατος»;

Γιά τό πολύ σημαντικό αὐτό ζήτημα, πού προέκυψε στίς ἡμέρες μας, πρέπει ὁ πιστός λαός νά ἐνημερωθῇ ἀπό ἐπίσημα χείλη γιά νά ἔχει καί λόγο καί θέση πάνω στό θέμα αὐτό. Γιά τό λόγο αὐτό ἡ Μητρόπολή μας ἐπιστράτευσε δύο Καθηγητές Πανεπιστημίου καί δύο Κληρικούς ἐντεταλ-μένους στά θέματα αὐτά, οἱ ὁποῖοι θά παρουσιάσουν τίς ἀπόψεις τῆς Ἱατρικῆς καί τῆς Θεολογίας γιά τό ἐπίμαχο θέμα, στήν ἡμερίδα πού θά πραγματοποιηθῇ τήν Κυριακή 11 Μαρτίου καί ὥρα 11:30 π.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Συνεδρικοῦ Κέντρου ATTIKA CENTRE, Ἀρτεμησίου 1 στή Γλυφάδα

Κατόπιν τούτου καλοῦμε τούς ὅλους τούς Χριστιανούς μας καί μή, νά παρακολουθήσουν τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας γιά νά βγάλουν τό δικό τους συμπέρασμα.                                                                     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως