Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ κ, ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ. 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,    ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 2109658849  fax 2109657210  www: imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.gr

Ἀριθμ.  Πρωτ. 709                                     Ἐν Βούλᾳ τῇ  3ῃ  Ἰουλίου  2012

   Ὁ Μητροπολίτης
Γλυφάδας,   Ἑλληνικοῦ,   Βούλας,   Βουλιαγμένης   καί   Βάρης
  Π Α Υ Λ Ο Σ

Πρός 

τούς  σεβαστούς  Κληρικούς καί  τούς  Εὐσεβεῖς  Χριστιανούς 

τῆς  καθ΄ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως


             Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
                                    Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε !

            Ὅπως σᾶς εἴχαμε γνωστοποιήσει, κατά τήν φετεινή πανήγυρι τν Πανευφήμων ποστόλων Πέτρου καί Παύλου, εὑρισκόμουν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος. Κατά τό διάστημα τῆς ἐκεῖ παραμονῆς μου, ἀξιώθηκα νά προσκυνήσω Θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας μας καί πλῆθος Ἱερῶν Λειψάνων, ὅπως ἐπίσης νά ἱερουργήσω κατ΄ ἐπανάληψιν καί νά τελέσω τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν ἑνός Γρηγοριάτου  Μοναχοῦ,  ἀδελφοῦ Συνεργάτου μου.
            Εὐγνώμων πρός τόν Τριαδικόν Θεόν καί τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, δι΄ αὐτήν τήν εὐκαιρίαν πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω πρός ὅλους Σας, τίς ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστίες μου, γιά τίς πολύτιμες προσευχές καί εὐχές Σας,   καθώς καί τίς ποικίλες ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν Ὀνομαστηρίων μου.
            Εἰλικρινῶς, ἀντεύχομαι εἰς τόν καθέναν ἀπό Σᾶς, ἡ Χάρις    τῆς Κυρίας Θεοτόκου νά Σᾶς σκεπάζῃ, καί νά καθοδηγῇ  ὅλους μας εἰς τήν  Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, προσευχή τήν ὁποία ἀνέπεμψα καί εἰς κάθε εὐκαιρίαν τοῦ Προσκυνήματός μου εἰς τό Ἁγιώνυμον Ὄρος.
                        Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐγνωμοσύνης,
 Ἐπίσκοπός Σας


  Ὁ Μητροπολίτης
Γλυφάδας,   Ἑλληνικοῦ,   Βούλας,   Βουλιαγμένης   καί   Βάρης
  Π Α Υ Λ Ο Σ  Α΄