Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ανταλλαγών Free Economy. Όλα δείχνουν ότι θα πετύχει το εγχείρημα... :-)


Το Εναλλακτικό Δίκτυο Ανταλλαγών Free Economy είναι μια κοινότητα που μπορεί να εργάζεται και να παράγει, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που επιβάλλει η έλλειψη ρευστότητας.
Η Ελλάδα έχει αξιόλογο εργατικό δυναμικό που έχει “αδρανοποιηθεί” τεχνητά από την έλλειψη χρήματος. Μέσα στο δίκτυο, έχουμε τη δυνατότητα να εργαζόμαστε και να προσφέρουμε ο ένας στον άλλον, χωρίς να εξαρτόμαστε από χρήματα!
Δείτε το διπλανό ενημερωτικό βίντεο, τις συχνές ερωτήσεις και αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε επικοινωνήστε μαζί μας.