Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ​Υ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ​Α

 

 
Έχουμε δικαίωμα να πανηγυρίζουμε.
 Επιτέλους! Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, που έχει ισχύ νόμου με πανελλήνια εμβέλεια αποφασίστηκε:
1. Απαλλαγή από το μάθημα θα παίρνουν μόνο οι μη Ορθόδοξοι (μέχρι τώρα από παρερμηνείες και κακόβουλες ή ανεύθυνες ενέργειες έπαιρναν και ορθόδοξοι).
2. Το μάθημα θα είναι μόνο
ορθόδοξο και οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί, γιατί αυτή η απόφαση είναι ανώτερη από την Υπουργική Απόφαση που προέβλεπε θρησκειολογικό μάθημα κατ' αρχάς για τα Πιλοτικά Σχολεία και μετά σχεδίαζε από την επόμενη σχολική χρονιά να το γενικεύσει σε όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας.