Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δήλωση άρνησης δωρεάν οργάνων.


Σύμφωνα με το νέο Νόμο (3984, ΦΕΚ 150 / 27.6.2011, τεύχος Α΄) περί των μεταμοσχεύσεων, είμαστε όλοι υποχρεωτικά δωρητές των οργάνων του σώματός μας.
Είμαστε όλοι υποψήφιοι για να μας σκοτώσουν πριν να πεθάνουμε.
Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενήλικες να αρνηθούν τη δολοφονία τους, αν το δηλώσουν εγκαίρως.
Αντιδράστε με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Συμπληρώστε μια υπεύθυνη δήλωση, τονίζοντας ότι δεν επιθυμείτε να γίνετε δωρητές οργάνων, αν διαπιστωθεί ότι είστε νεκροί εγκεφαλικά.
2. Επικυρώστε το έγκυρο της υπογραφής σας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).
3. Αποστείλατε στον ΕΟΜ την υπεύθυνη δήλωσή σας, με συστημένη επιστολή ή μέσω ΚΕΠ, κρατώντας αντίγραφο.
4. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου από τον Ε.Ο.Μ.(εκτυπώστε το ΑΡΧΕΙΟ)

                   π. Αντώνιος Χρήστου-http://www.axrhstou.blogspot.gr/