Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Ο ΑΡΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 


Ἀπὸ τὸν πατέρα Διονύσιο Λαζαρίδη
 

Μεγάλος λόγος γίνεται για τη συγκεκριμένη ευαγγελική αναφορά στη Χαναναία γυνή. Στη συγκεκριμένη ευαγγελική ανασκόπηση ο λόγος του Υιού του Θεού αποδυκνείεται διχαστικός σε πρώτη ματιά. Διχάζει τα τέκνα του Θεού από τα κυνάρια. Διχάζει τα απολωλότα πρόβατα του οίκου Ισραήλ απο τα κοινώς λεγόμενα κυνάρια, είναι όμως αλήθεια αυτό;

     Ποιά είναι η πραγματικά Θεόσοφη θεώρηση του Υιού του Θεού όσον αφορά το Θέμα των αλλοεθνών και αλλοθρήσκων που προσπαθούν ως ατσουάϊντερς να εισέλθουν στον βασιλικό νυμφώνα έστω και απο την όπισθεν θύρα Ο Ιησούς επιδεικτικά αγνοεί τη φωνή της αλλοεθνούς και αλλόθρησκης τυπικά Χαναναίας γυνής, διότι όπως διατείνεται έχει αποσταλεί μόνο για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Να πιστέψουμε την πειστική καθόλα παράσταση που δίνει ενώπιων των μαθητών Του που έχουν σαγηνευτεί απο την πειστικότητα της ότι δήθεν την αγνοεί; 

      Η Χαναναία δεν πτοείται απο τα επιχειρήματα του, παρότι έχει πεισθεί και εκείνη απο την πειστικότητα της παράστασης που λαμβάνει χώρα ενώπιον της.  Προσκυνεί ταπεινά τον Ιησού αποκαλώντας τον Κύριον της και ζητά ταπεινά βοήθεια απο εκεί που πιστεύει ότι δύναται να την λάβει, πρώτον ως αστείτερευτη πηγή Θεϊκής δυνάμεως και δεύτερον ως ανεξάντλητη πηγή πατρικής ευσπλαχνίας.  Η λέξη, «βοήθει μοι», που βγαίνει με τεράστια αποθέματα πίστης από τα χείλη της δεν αφήνει αδιάφορο τον Ιησού. Εξωτερικά συνεχίζει το ρόλο του απαθούς αλλά εσωτερικά ως ο ετάζων νεφρούς και καρδίας και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος προσπαθεί να εκμαιεύση την πίστη του δήθεν «κυναρίου»που έχει ενώπιον Του.  Είναι δυνατόν τα κυνάρια να έχουν προτεραιότητα από το τραπέζιον των κυρίων αυτών;

     Ρεαλιστικός και σαφής διαχωρισμός μεταξύ κυναρίων και τέκνων δεν υπάρχει εκ μέρους του Ιησού. Η στυχομυθία μεταξύ του Ιησού και της Χαναναίας γυνής έχει αποκλειστικά εικονικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στο εκμαιευτικό αποτέλεσμα της παραδειγματικής της πίστης της.

Ο άρτος του Θεού προσφέρεται με άκρως ανοικτή πρόσκληση σε όλους.  «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ». Ρατσιστικές ταμπέλες στους πιστούς δεν υπάρχουν ανάλογα με την εθνικότητα ή την πρότερη θρησκευτική τους κατάσταση. Κυνάρια, και κυρίους της τραπέζης η ιστορία της εκκλησίας μας έχει αποκλείσει σε διαχρονικό επίπεδο μέσα στο Θεόσωστο χώρο της.

      Οι λέξεις «Κύριε βοήθει μοι» αποδεικνύονται ως οι λέξεις κλειδιά για την προσέλκυση της σπλαχνικής αγάπης του Ιησού.

Ο Κύριος μας μέσα απο αυτή τη στυχομυθία του με τη Χαναναία μας μας δίνει το έναυσμα να του ανοίξουμε τις καρδιές μας να ενοικήσει και να εμπεριπατήσει σε αυτές σαν ζωντανούς ναούς του Θεού. Γένοιτο.