Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΑΒΒΑ ΖΑΧΑΡΙΑ.


<ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΚΡΙΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ,
ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ>>
 

24/3 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΑΒΒΑ ΖΑΧΑΡΙΑ.
Στις ερήμους της Αιγύπτου χιλιάδες άνθρωποι πήγαιναν από Θείο έρωτα και εμόναζαν.
Πήγε εκεί και ο Αββάς Καρίων, αφήνοντας την οικογένεια του, αλλά όταν έπεσε μεγάλη πείνα, η γυναίκα του πήγε και τον βρήκε και ζήτησε την βοήθειά του για να μη πεθάνει από την πείνα αυτή και τα δύο παιδιά τους. Εκείνος τους φρόντισε και πήρε τον ένα γιό του, τον Ζαχαρία,  και του δίδαξε να τηρεί με αυστηρότητα τους μοναχικούς κανόνες. Το παιδί προόδευσε πολύ, αλλά να τι κάνουμε οι τάχα και ευσεβείς πολλές φορές Χριστιανοί. Χαρακτήρισαν και σχολίαζαν ύποπτη την συγκατοίκηση πατρός και γιού!
Ο Καρίων είπε τότε στο Ζαχαρία.Πάμε να φύγουμε παιδί μου από αυτή τη Σκήτη γιατί οι πατέρες γογγύζουν εις βάρος μας.  Πήγαν κατόπιν στη Θηβαϊδα, αλλά και εκεί σε λίγο πάλι αντιμετώπισαν τα ίδια!
Επέστρεψαν στη πρώτη Σκήτη τους μήπως ηρέμησαν τα πράγματα με την αποχώρησή τους.
Πάλι ίδια κακολογία. Και τελικά την λύση έδωσε μόνος του ο νεαρός ασκητής.
Πήγε σε ένα έλος γεμάτο νίτρο, έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε μέσα μέχρι τη μύτη του!
Όταν ξαναβγήκε μετά από ώρες, ήταν πλήρως παραμορφωμένος, το σώμα του είχε γίνει ίδιο με του λεπρού. Δεν τον αναγνώρισε ούτε ο πατέρας του. Να τι κάνουν οι κατακρίσεις!
Αλλά ο Θεός δεν αφήνει κανένα μόνιμα αδικημένο. Αποκάλυψε στον αββά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Σκήτης την ηρωϊκή πράξη του παιδιού! Μόλις κοινώνησε ανεφώνησε: <<Την περασμένη Κυριακή ο Ζαχαρίας κοινώνησε ως άνθρωπος, τώρα μετέλαβε ως άγγελος!>>
Και ὀχι μόνον ο αββάς Ισίδωρος τον θαύμασε, αλλά και ο αββάς Μακάριος ο Μέγας (19/1) και ο αββάς Μωυσής ο Αιθίωψ (28/8) πήγαν να τον βρούν να τον συμβουλευθούν (!) το νεαρό ασκητή καθώς του είπαν: <<Τέκνον μου Ζαχαρία, είδον το Πνεύμα το Άγιον κατελθόν επί σε και αναγκάζομαι να σε ερωτήσω να πεις λόγον αγαθόν>>. Το οσιακό του τέλος ας το δίαβάσετε στο συναξάρι.
Ας προσέξουμε λοιπόν την κατάκριση, ειδικά αυτές τις ήμέρες που λέγεται η καθημερινή ευχή του Αγίου Εφραίμ: <<....και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου.>>
Ένας φιλόσοφος ήταν περήφανος για τρείς λόγους: 1. γιατί ήταν άνδρας και όχι γυναίκα 2. γιατί ήταν Έλλην και όχι βάρβαρος και 3. γιατί ήταν φιλόσοφος και όχι αμόρφωτος.
Ο Ηλίας Μηνιάτης μας λέγει να είμαστε περήφανοι για άλλους τρεις λόγους:
1. γιατί είμαστε πιστοί και όχι άπιστοι 2. γιατί είμαστε Ορθόδοξοι και όχι αιρετικοί και 3. γιατί δεν πιστεύουμε μόνο, αλλά και πράττουμε τίς εντολές του Θεού!
Γένοιτο!
Πηγή: Συναξαριστής Ορθ. εκκλησίας του Ιερ. Μακαρίου της Σιμωνόπετρας.