Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ 
 
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ 31.3.2013
1.4.13
 
 
Οἱ σπουδαιότατοι ὁμιλητὲς καὶ ἡ λαοθάλασσα ἄνω τῶν 2.000 ἐπιβεβαίωσαν:
 
«Ὅπου βούλεται Θεὸς νικᾶται φύσεως τάξις».
 

Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παραλείψωμε νὰ εὐχαριστήσωμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἁγνούς, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ποὺ προσῆλθαν ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, ὡς π.χ. ὁ σπουδαιότατος καὶ πολὺ φιλάνθρωπος δάσκαλος ἀπὸ τὴν Καλαμάτα, πού, παρὰ τὰ 91 του ἔτη, προσῆλθε εἰδικῶς γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἀνεχώρησε τὸ ἴδιο βράδυ.
 
 
 
 
Νὰ παρακαλοῦμε τὸν Μεγάλο Θεὸ καὶ τὴν Ἁγία Τριάδα νὰ δώσουν ὑγεία εἰς ὅλους, ὅσους ἀγωνίζονται ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο, Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι, γιὰ τὴν ὀλοκλήρωση τοῦ Τάματος/Χρέους τοῦ Ἔθνους μας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν.
 
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
 
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ