Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα ενισχυτικής Διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.


Ελληνική  Δημοκρατία 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
---------  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τά μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ  ἀπό ἐθελοντάς – καθηγητάς Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ τήν εὐλογίαν καί τήν προσωπικήν ἐπίβλεψιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Παύλου τοῦ Α’.
Τά μαθήματα θά συνεχισθοῦν μέ ἐντατικάς ἐπαναλήψεις εἰς τήν διάρκειαν τῶν σχολικῶν διακοπῶν τοῦ Πάσχα καί εἰς ὅλην τήν περίοδον τῶν ἐνδοσχολικῶν ἐξετάσεων (μεταμεσημβρινάς ὥρας).

   Τά μαθήματα  θά πραγματοποιοῦνται εἰς τό
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
«ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ»
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
(Ἀρετῆς καί Ἁγ. Τριάδος, Ἄνω Γλυφάδα)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 154, 128, 124
Πληροφορίας: Τηλ. : 210-9621.150,Kιν: 6978741000
www.imglyfadas.gr (ἰστοσελίδα Ἱ. Μητροπόλεως)