Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Σημαντικές Ανακοινώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β.


ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr


Ἀριθμ.  Πρωτ. 490                          Ἐν  Βούλᾳ  τῇ 30 Ἀπριλίου 2013


    Πρός
    τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς 
                                                        τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


          Ἀγαπητοί ἀδελφοί, « Χριστός Ἀνέστη!»          Διά τῆς παρούσης γνωρίζομεν  εἰς τήν ἀγάπην σας, ὅτι:
Α. Αὔριον Δευτέραν 13-5-13 καί ὥραν 7.30 μ.μ., εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Νοσοκομείου Βούλας, θά πραγματοποιηθῇ ἡ μηνιαία σύναξις τοῦ Ἀντι-αιρετικοῦ Σεμιναρίου εἰς τήν ὁποίαν θά ὁμιλήσῃ ὁ π. Γρηγόριος Κωνσταντίνου μέ θέμα: « Ὁ Σιωνισμός καί τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών».
   B. Σέ λίγες ἡμέρες, τήν Παρασκευήν, 17-5-13, ἀρχίζουν σύν Θεῷ, οἱ προαγωγικές, ἀπολυτήριες καί εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Γυμνάσιου, τοῦ Λυκείου καθώς καί τῶν Σπουδαστῶν καί Φοιτητῶν
       Ὅλοι μας Γονεῖς, Κηδεμόνες, Φίλοι καί Φίλες τῶν νέων βλαστῶν τῆς κοινωνίας μας, καλούμεθα νά τούς συμπαρασταθοῦμε καί νά τούς στηρίξουμε πνευματικά, γιατί μέ πολύ κόπο καί ἀγωνία ἑτοιμάζονται, γιά τίς ἐπερχόμενες ἐξετάσεις.
        Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ὅπως γνωρίζετε, διαθέτουμε ἕνα μονα- δικό ὅπλο στήριξης καί συμπαράστασης, γιά τόν συνάνθρωπό μας, τήν Προσευχή. 
        Γιά  τόν  λόγο,  αὐτό  ὅλες  οἱ  Ἐνορίες  μας  τήν  ἐρχόμενη  Πέμπτη, 16-5-13 καί ὥρα 6.30 μ.μ., θά τελέσουν, διά τῶν Ἐφημερίων τους, τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί μᾶς καλοῦν ὅλους ἐμᾶς, νά συμπροσευχηθοῦμε στόν Ἅγιο Θεό, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καί πάντων τῶν Ἁγίων, γιά νά φωτίσῃ καί νά ἐνδυναμώσῃ τά παιδιά μας στό δύσκολο καί πολύμοχθο ἔργο τους.
Γ. Τό ἐρχόμενον Σαββατοκύριακον, 18ης  καί 19ης  Μαΐου 2013 θά τελεσθοῦν τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πανορά ματος Βούλας.
Τό πρόγραμμα τῶν Ἐγκαινίων ἔχει ὡς ἑξῆς:
 Σάββατον 18-5-2013 καί ὥραν 6:00 μ.μ.: Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί ἐν συνεχείᾳ αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου.
   Κυριακή 19-5-2013 καί ὥραν 6:30 π.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
   Τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προεξάρχῃ ὁ Σεβασμιώτα-τος Ποιμενάρχης μας κ. Παῦλος.


Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ