Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Το «TOP SECRETS» έρχεταιιιι!!!:- Νέα Ηλεκτρονική Πύλη Ενημερώσεως .

Το «TOP SECRETS - www.topsecrets.gr » έρχεταιιιι!!! Όχι για να αλλάξει τον κόσμο, όμως έχει άποψη για τα πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, την οποία θα προβάλλει όχι ως την «απόλυτη αλήθεια» αλλά ως αφορμή για συζήτηση, για ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Και σας θέλουμε κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια!!!