Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

10ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε. Β. Β. ΚΑΙ Β. ΣΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr
       10ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
        ΣΤΑ  ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
        ΤΗΣ  ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
              Ὑπὀ τήν Αγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
           κ. Παύλου.

               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η   Ἡμέρα,  Πέμπτη 01/05/14              ΑΘΗΝΑΙ  - ΣΕΡΡΕΣ
Τό πρωΐ συγκέντρωση στό προκαθορισμένο σημεῖο καί ἀναχώρηση γιά Σέρρες. Κατά τή διαδρομή μας θά ἐπισκεφθοῦμε τόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή Θεσσα-λονίκη, ἄφιξη τό ἀπόγευμα καί τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
2η  Ἡμέρα, Παρασκευή 02/05/14     ΣΕΡΡΕΣ – ΡΙΛΛΑ - ΣΙΝΑΙΑ
Μετά τό πρωϊνό, ἀναχώρηση γιά ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά μοναστήρια τῆς Βουλ-γαρίας, τήν Μονή Ρίλλας ὀνομαστή γιά τήν ἀρχιτεκτονική της καί γιά τά σπάνια κειμήλια ἱστορικῆς ἀξίας, στό μουσεῖο τῆς Μονῆς θά δοῦμε τόν περίφημο Σταυρό τοῦ μοναχοῦ Ραφαήλ μέ τίς παραστάσεις ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Ἀργά τό ἀπόγευμα ἄφιξη στήν Σινάϊα, τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο, δεῖπνο διανυκτέρευση.
3η  Ἡμέρα, Σάββατο 03/05/14      ΣΙΝΑΙΑ - Π. ΝΕΑΜΤΣ
Μετά τό πρωϊνό ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή Σινάϊας καί στά θερινά βασιλικά ἀνάκτο-ρα Πέλες.  Στή συνέχεια ἀναχώρηση γιά τήν περιοχή τῶν περίφημων μοναστηριῶν τῆς Πιάτρα – Νεάμτς, ὅπου καθ΄ὁδόν θά διασχίσουμε μία ἀπό τίς περιοχές τῶν Καρπαθίων. Τό ἀπόγευμα φθάνουμε στήν Πιάτρα - Νεάμτς. Τακτοποίηση στό ξενο-δοχεῖο, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
4η  Ἡμέρα, Κυριακή 04/05/1      Π. ΝΕΑΜΤΣ  -  ΣΟΥΤΣΑΒΑ
Μετά τό πρωϊνό θά ἐπισκεφθοῦμε τίς ἀνδρικές Μονές Νέαμτς, Σέκου (Τάφος Γεωρ-γάκη Ὀλύμπιου) καί Σιχαστρία (ἀσκητές - ἐρημῖτες).  Νωρίς τό ἀπόγευμα ἐπίσκεψη στίς γυναικεῖες Μονές Βάρατεκ καί Ἀγάπια.  Ἀναχώρηση γιά τήν πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας, ὅπου βρίσκονται τά περίφημα τοιχογραφημένα μοναστήρια.  Ἄφιξη στή Σουτσάβα, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
5η  Ἡμέρα, Δευτέρα 05/05/14             ΣΟΥΤΣΑΒΑ
Μετά τό πρωϊνό ξεκινᾶμε τήν περιήγηση στίς Μονές.  Θά ἐπισκεφθοῦμε τή Μονή Χοῦμορ μέ τήν ἐκπληκτική (ἀπό ἄποψη ἀρχιτεκτονικῆς) Μεσαιωνική  Ἐκκλησία, ἡ ὁποία βρίσκεται στό ὁμώνυμο γραφικό χωριό.  Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ καί ἡ Μονή Μολδαβίτσα, μέ τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τίς διάφορες παραδόσεις, πού ὑπάρχουν σχετικά μέ τήν ἵδρυσή της, ἡ ὁποία πλαισιώνεται ἀπό ὄμορφα βουνά.  Θά θαυμάσουμε τίς ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές τοιχογραφίες τῆς Μονῆς Βόρονετ, κά-ποιες ἐκ τῶν ὁποίων ἀναπαριστοῦν τό Ὀρθόδοξο Ἡμερολόγιο. Τεράστιο ἐνδιαφέρον προκαλεῖ καί ἡ Μονή Σουτσεβίτσα - ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν ἁρμονία τῆς Βυ-ζαντινῆς καί τῆς Γοτθικῆς Τέχνης -  ἡ ὁποία εἶναι χτισμένη στήν κοιλάδα Σουτσε-βίτσα καί χρονολογεῖται περίπου ἀπό τό 1581.  Παλαιότερο ἀκόμη χρονολογεῖται τό Μοναστήρι Πούτνα, περίπου ἀπό τοό 1466, τό óποῖο δικαίως χαρακτηρίζεται ὡς τό πιό σημαντικό θρησκευτικό, πολιτιστικό καί καλλιτεχνικό κέντρο τῆς Μεσαιωνικῆς Μολδαβίας. Τέλος, μεγάλο θαυμασμό προκαλεῖ στόν ἐπισκέπτη τό Μοναστήρι τῆς Ντραγκομίρνας, τό ὁποῖο εἶναι χτισμένο σέ μία πανέμορφη περιοχή κοντά στό δάσος.  Ἐπιστροφή στό ξενοδοχεῖο, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
6η  Ἡμέρα, Τρίτη 06/05/14      ΣΟΥΤΣΑΒΑ - ΙΑΣΙΟ
Μετά τό πρωϊνό ἀναχωροῦμε γιά τό Ἰάσιο, ὅπου θά ἐπισκεφθοῦμε τό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὅπου εὐλογήθηκε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Ὑψηλάντη τό 1821), τόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τό Παλάτι τῶν Ἐπιστημῶν κ.λ.π. Τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
7η  Ἡμέρα,  Τετάρτη 07/05/14        ΙΑΣΙΟ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Τό πρωΐ Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς πόλεως καί στή συνέχεια  ἀναχώρηση γιά τό Βουκουρέστι.  Μετά ἀπό μία θαυμάσια διαδρομή, ἄφιξη τό ἀπό-γευμα στήν πρωτεύουσα τῆς Ρουμανίας.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχεῖο, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
8η  Ἡμέρα, Πέμπτη 08/05/14       ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά τό πρωϊνό ἀκολουθεῖ ἡ ξενάγηση τῆς πόλης.  Τό Βουκουρέστι, χτισμένο στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Dimbovita, θεωρεῖται σάν μία ἀπό τίς πιό ὡραῖες πόλεις τῆς Εὐρώπης. Κύριο χαρακτηριστικό της εἶναι οἱ μεγάλες λεωφόροι, οἱ τεράστιες πλα-τεῖες, τά ἐπιβλητικά δημόσια κτίρια, τά πάρκα, τά ἱστορικά -  καλλιτεχνικά μνημεῖα καί τά παλιά σπίτια.  Στή σημερινή μας ξενάγηση θά δοῦμε τό Μουσεῖο τοῦ Χωριοῦ καί τό πάρκο Χεραστράου, τό ὁποῖο εἶναι μιά ἐξαιρετική σύνθεση τῆς ἀγροτικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί τῶν μορφῶν τῆς λαϊκῆς τέχνης τῆς Ρουμανίας. Τό Μουσεῖο Φυσι-κῆς Ἱστορίας, τήν Ἀψίδα τοῦ Θριάμβου, τό Πατριαρχεῖο κ.α. ἀξιοθέατα πού ἐντυπω-σιάζουν. Ἐπιστροφή στό ξενοδοχεῖο, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
9η  Ἡμέρα, Παρασκευή 09/05/14    ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΕΡΡΕΣ
Μετά τό πρωϊνό ἀναχώρηση γιά Σέρρες. Μετά ἀπό ἐνδιάμεσες στάσεις ἄφιξη ἀργά τό ἀπόγευμα. Τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο, δεῖπνο, διανυκτέρευση.
10η  Ἡμέρα, Σάββατο 10/05/14       ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Μετά τό πρωϊνό ἐπίσκεψη στή Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν καί στή συνέχεια ἀναχώρηση γιά Ἀθήνα. ὅπου ἔπειτα ἀπό ἐνδιάμεσες στάσεις, ἄφιξη ἀργά τό ἀπό-γευμα.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τιμή συμμετοχής : 750,00 ευρώ

Περιλαμβάνονται:
Ø Διαμονή σέ ξενοδοχεία 4* ἀστέρων.
Ø  Πρωϊνό καί ἕνα γεῦμα καθημερινά  (9 πρωϊνά καί 9 γεύματα).
Ø Μεταφορά μέ πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Ø  Ξεναγήσεις, περιηγήσεις ὅπως ἀναφέρονται στό πρόγραμμα.
Ø Ἑλληνόφωνος ξεναγός.
Ø  Ἀσφάλεια ἀστικῆς εὐθύνης.
Ø Ταξιδιωτική τσάντα.

    Δέν περιλαμβάνονται :
Ø Ὅτι ἀναφέρεται ὡς προαιρετικό.
Ø Εσοδοι σέ μουσεῖα καί ἀρχαιολογικούς χώρους