Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Ευχές για καλό, κατανυκτικό και ευλογημένο Τριώδιο , αδελφοί μου εν Χριστώ, αγαπητοί!


Ἦχος α'. Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί, ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες. Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοις ἁμαρτωλοις.
Δόξα... Ἦχος πλ. δ'. Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνευμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνω σου ἐλέει.
Καὶ νυν... Θεοτοκίον. Ἦχος ὁ αὐτὸς. Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταις σαις πρεσβείαις ῥυσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.

 Με την ευκαιρία της εισελεύσεως μας, στην Περίοδο του Τριωδίου, ήδη από τον Εσπερινό του Σαββάτου του Τελώνου και του Φαρισαίου, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου για καλό, ευλογημένο και κατανυκτικό Τριώδιο, σε όλους και όλες που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, γνωστούς και αγνώστους!
   Τριώδιο δεν είναι μία περίοδος να το ρίξουμε «έξω» και να μασκαρευτούμε, αλλά το ακριβώς αντίθετο, να το «ρίξουμε» μέσα μας, με συντριβή, μετάνοια και ταπείνωση, ώστε να πέσουν οι «μάσκες» μας και να προετοιμασθούμε, όσο το δυνατόν κατάλληλα να συμπάθουμε, συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με τον Σωτήρα μας Χριστό, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, ξημερώνοντας η Κυριακή του Πάσχα!!
   Μια πορεία με ενδιάμεσους σταθμούς, που πλούσια τοποθέτησε καθημερινά και εβδομαδιαία η Εκκλησία μας, και έχουν ένα μεγαλείο και μια ομορφιά, αλλά ταυτόχρονα μία ταπείνωση, κατάνυξη και απλότητα!
   Ας αλλάξουμε ειλικρινά, πραγματικά και ουσιαστικά όλοι μας, ο ευατός μου καταρχήν που σας γράφω και σας προτρέπω , πίσω από αυτές τις γραμμές, αλλά και όλοι μας, ευλογημένοι μου Χριστιανοί!
             Καλή και ευλογημένη πορεία!
π. Αντώνιος   Χρήστου
Εφημέριος Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας

Συγγραφεύς του Ιστολογίου www.axrhstou.blogspot.gr