Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Αρχίζουν τα μαθήματα της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.

ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.grἈριθμ. Πρωτ. 937                                  Ἐν Βούλᾳ τῇ 9ῃ  Σεπτεμβρίου  2014ανακοινωσισ


Πρός
τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,
Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης.  


      Ἀγαπητοί  Ἀδελφοί,

 Κάθε χρόνο μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους ἀρχίζουν, σύν Θεῷ καί τά μαθήματα τῆς ἀνεγνωρισμένης ἀπό τό Κράτος Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως μας.
 Ἡ Σχολή ἱδρύθηκε πρίν ἀπό ἔνδεκα χρόνια καί στεγάζεται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας, στήν Πλατ. Καραϊσκάκη.
 Κατά τό δέκατο ἔτος λειτουργίας της, φοίτησαν σ’αὐτή μέ μεγάλη ἐπιτυχία 100 περίπου σπουδαστές.
 Ἡ φοίτηση εἶναι πενταετής, γίνονται δεκτοί σπουδαστές καί σπουδάστριες ἀπό 10 ἕως 60 ἐτῶν καί τά μαθήματα παραδίδονται  ἀπογευματινές ὧρες.
 Τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπολίτου ἀφ’ἑνός, καί τό πολύπειρο διδακτικό προσωπικό, μέ Διευθυντή τόν Πρωτοψάλτη κ. Ἠλιόπουλο ἀφ’ ἑτέρου, ἐγγυῶνται γιά τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν καί γιά τήν κατά Θεόν ἐπίδοση τῶν σπουδαστῶν καί τῆς Σχολῆς γενικώ-τερα.
 Ἡ διάδοση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στήν περιοχή μας καί ἡ συνέχιση τῆς στελέχωσης τῶν ἀναλογίων τῶνἹερῶν Ναῶν μας, εἶναι ἔργο ὅλων τῶν Χριστιανῶν.
           Δέον νά σημειωθῇ ὅτι, ἀπό φέτος θά λειτουργήσῃ καί τμῆμα ἐκμάθησης παραδοσιακῶν ὀργάνων.
 Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας νά πληροφορήσετε κάθε ἐνδιαφερόμενο γιά τή λειτουργία τῆς Σχολῆς, μέσα ἀπό τήν ὁποία, ἰδιαίτερα οἱ νέοι μας, θά ἀξιοποιήσουν τό καλλιτεχνικό τους ταλέντο καί θά ἀποκτήσουν ἐφόδιο, πού θά τούς χρησιμεύσῃ σ’ ὅλη τους τή ζωή.
  Γιά πληροφορίες καί ἐγγραφές μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ σας ἤ στόν π. Γεώργιο Γαντζό, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Γλυφάδας.


Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου


Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ


†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ