Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Διεξαγωγή Εράνου Αγάπης και Αιμοδοσίας από την Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.

ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr

                             
Ἀριθ. Πρωτ. 1371                       Ἐν  Βούλᾳ  τῇ 9ῃ   Δεκεμβρίου  2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΠρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα                                                                       τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

                          Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

           Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σέ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε καί πάλι τά Χριστούγεννα.
           Στήν καθημερινή μας ζωή ἐμεῖς οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι στή συναναστροφή μας μέ γνωστούς καί φίλους μας, εὐχόμαστε ἀπό καρδίας, ὁ ἕνας στόν ἄλλο, καλά, εὐλογημένα καί εἰρηνικά Χριστούγεννα. Γιατί πιστεύουμε, ὅτι ὅλοι, ὅσοι ζοῦμε κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Θεοῦ, ἡ μεγάλη αὐτή γιορτή πρέπει νά εἶναι πνευματικά, κοινωνικά καί βιοτικά ἐπωφελής, γιά ὅλους τούς συνανθρώπους μας.
           Σίγουρα δέ ἡ εὐχή αὐτή δέν ἔχει καμμία ἀξία, ἄν δέν συνοδεύεται ἀπό πράξεις, οἱ ὁποῖες ἐκδηλώνουν τά φιλόστοργα αἰσθήματά μας πρός τόν Χριστό καί κατά συνέπεια, πρός τούς καθ’ οἱoνδήποτε τρόπον πάσχοντας συνάνθρωπούς μας.  Ὅσοι λοιπόν λέμε τήν παραπάνω εὐχή καί γνωρίζουμε καλά τό νόημά της, θά πρέπει νά αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά πράξουμε, ὅτι ὡφέλιμο γιά τήν ψυχή μας, γιά τόν κάθε συνάνθρωπό μας, γιά τόν Χριστό. Τήν ἔμπρακτη ἀγάπη μας στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς καλούμαστε, νά τή δείξουμε μέ σύνεση καί πάθος σ’ ὅλους ἐκείνους πού περιμένουν ἀπό μᾶς τούς Χριστιανούς, τό κάτι ἄλλο, ἰδιαίτερα στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Ὑγείας καί τῆς  οἰκονομικῆς Ἀνέχειας.
          Ἀπό τούς καρπούς του τό δένδρο χαρακτηρίζεται, ἄν εἶναι καλό ἤ σάπιο. Ἰδιαίτερα δέ φέτος στούς δύσκολους καιρούς πού περνᾶμε ὅλοι μας πρέπει νά ξεπεράσουμε κάθε φόβο καί κάθε μικροψυχία καί νά δώσουμε τόν καλύτερό μας ἑαυτό μέ φιλάνθρωπες καί εὐάρεστες στό Θεό πράξεις.    
           Γι’αὐτό τό λόγο, ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια, σᾶς καλεῖ κι’ φέτος ἡ Τοπική Ἐκκλησία, Κλῆρος καί Λαός, νά δώσουμε τό παρόν, ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ ἔργα καί νά άποδείξουμε τήν ἀγάπη μας, πρός τούς πάσχοντας καί ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας συμμετέχοντας:
                  Α. Στήν Ἐθελοντική Αἱμοδοσία, πού διοργανώνει ἡ Μητρόπολή μας καί πάλι τήν ἑπόμενη Κυριακή 21-12-14  στόν Ἱερό Ναό  Ἁγίoυ Νικολάου Γλυφάδας καί ἀπό τίς 10.00 τό πρωΐ, ἕως τίς 13.00 τό μεσημέρι.  
                  Β. Στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, πού θά διεξαχθῇ στή Μητρόπολή μας ἀπό σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ἕως καί τήν 28ην Δεκεμβρίου τρ. ἔ. προσφέροντας ὁ καθένας, ὅ,τι μπορεῖ ἀπό τό χρηματικό ὑστέρημά του ἤ βοηθώντας, ὅπως ἐκεῖνος νομίζει στή διεξαγωγή του.   

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ,

                                        Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κ΄ ΒΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ  ὁ  Α΄