Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Απόστολος της ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ),


   Προς Εβραίους 4, 14-16, 5,1-6 :Δεσμώτες της αμαρτίας σπάζουν τις αλυσίδες του κακού,
χάρις στη δύναμη που εκπηγάζει από το σταυρό του Χριστού.

του π. Παναγιώτη  Γκέζου

     
Όταν Τον πλησιάσομε με ειλικρίνεια
και ζητήσομε την απαλλαγή μας
από το βάρος των αμαρτιών και της ενοχής μας,
ο Κύριος, αμέσως την άφεση, μας δίδει
και, το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, σχίζει.
Διότι διά αυτό εσταυρώθει,
δια να απαλλάξει και απελευθερώσει
τους ανθρώπους «όσοι φόβο θανάτου,
δια παντός του ζην, ένοχοι ήσαν δουλείας».
Και όχι μόνον συγχωρεί,
                                        αλλά και βοηθεί,
ώστε ο πιστός να ευρίσκει,
                                             ισχυρό ενισχυτή
                                                και προστασία.
Κρουνοί λοιπόν χάριτος
                          και χείμαρροι αισιοδοξίας  
εκπηγάζουν από τον Σταυρό του Κυρίου,
τον μοναδικό αυτόν επί της γης θρόνο
                              ευλογίας και σωτηρίας.
Από την πρώτη στιγμήν,
                 που εστήθει επί του Γολγοθά,
                                                             κατακτά
 ο Σταυρός οπαδούς
            και χαρίζει την ψυχική ελευθερία.
Έκτοτε, σειρά ατελεύτητος άλλων
εσταυρωμένων ευρίσκουν εις τον Χριστό
                 την λύτρωση από την αμαρτία.
Δεσμώτες της αμαρτίας
             σπάζουν τις αλυσίδες του κακού,
χάρις στη δύναμη που εκπηγάζει
                     από το σταυρό του Χριστού.
Από την χάριν του Σταυρού αναπνεύσθηκαν.
Από την δύναμιν του Σταυρού εμψυχώθηκαν
Από την ευλογία του Σταυρού αγιάστηκαν.
Από την πνοή του Σταυρού αναθάρρησαν.
και τα μεγάλα των όνειρα πραγματοποίησαν.
Όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία
και κατέστη ένοχος ενώπιον του Θεού,
                                     ερώτησε, με αγωνία:
Και τώρα ποιος θα εξοφλήσει το χρέος μου αυτό;
Και από τον ουρανό ακούστηκε
                                  η φωνή τού Βασιλέως. «Εγώ».
Έτσι στήθηκε ο Σταυρός.
Σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
                                        η αγία μας Εκκλησία
προβάλλει εμπρός μας τον Τίμιο Σταυρό,
πάνω στον οποίο ο Κύριός μας πρόσφερε
τη μοναδική και ατίμητη θυσία,
που μας άνοιξε το δρόμο προς τον ουρανό.
Εκεί στο Γολγοθά ο Χριστός
προσφέροντας τη φοβερή εκείνη θυσία του,
 αποκαλύφθηκε σε μας ως ο μόνος αληθινός
αρχιερέας. Γι’ αυτό και το αποστολικό
ανάγνωσμα αναφέρεται στο μεγάλο αυτό
 μυστήριο της αρχιεροσύνης του Κυρίου μας,
                                                           τον Σταυρό.
Βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο.
Με τη βοήθεια όμως του Θεού είναι κατορθωτό.
Ας πάρουμε λοιπόν κι εμείς με προθυμία

τον δρόμο του Γολγοθά, τον ανηφορικό.