Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Γ Κυριακή των Νηστειών και η Εκκλησία μας γιορτάζει την προσκύνηση του Τίμιου Σταυρου.Η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά : Κύριε όπλον κατα του διαβολου τον Σταύρο σου ημιν δεδωκας, φρίττει γαρ και τρέμει μη φέρων καθαράν αυτού την δυναμιν.Ο Σταυρος του Χριστού ειναι το καύχημα της Εκκλησίας μας και το αήττητο όπλο κατα των δυνάμεων του κακού πάνω σε Αυτόν συντρίφτηκε το κράτος του διαβολου και εκμηδενίστηκε η δυναμη του, απο Αυτόν πηγάζει η απολύτρωση και η Αθανασια στο ανθρώπινο γένος.