Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Απόστολος του Χριστού και ευαγγελιστής Λουκάς.ΛΟΥΚΑΣ ο ένδοξος απόστολος του Χριστού και Ευαγγελιστής.

Θεωρείται ως ο Ευαγγελιστής του ελέους
και της ευσπλαχνίας του Θεού.

του π. Παναγιώτη Γκέζου


Λουκάς λοιπόν ερμηνεύεται Φωτεινός.
Και το θαυμαστό φως της Χάριτος, του Χριστού το φως.
Ο μεγάλος τούτος νους και πολυτάλαντος άνθρωπος
αγκιστρεύθηκε τέλος από τον Μεγάλο Αλιέα
                                                       των ανθρωπίνων ψυχών,
                                        τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν,
και, σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση,
συγκαταλέχθηκε στη χορεία των Εβδομήκοντα,
                                                               του Κυρίου, μαθητών.
Μετά την Πεντηκοστή και την επιφοίτηση
                                                            του Αγίου Πνεύματος,
παραμένει για ένα διάστημα στα Ιεροσόλυμα,
για να επιστρέψει αργότερα στην πατρίδα του Αντιόχεια.
 Εκεί θα συναντήσει
                          τον κορυφαίο απόστολο των εθνών Παύλο.
Κατὰ τη 2η αποστολική του περιοδεία,
                             ο Παύλος έχει και τον Λουκά στη συνοδία.
Και στο μεν Ευαγγέλιό του, ο Λουκάς μας διασώζει,
όχι μόνο μοναδικές λεπτομέρειες και ιστορικές αναφορές,
που δεν καταγράφονται από τους άλλους Ευαγγελιστές,
αλλά και σημαίνοντα γεγονότα θεία,
 όπως τα σχετικά με τη σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου,
αλλά και τον Ευαγγελισμό της Παναγίας.
Η θερμή του πίστη στον Θεό, ο ιεραποστολικός του ζήλος,
 η ελπίδα, η υπακοή στο θείο θέλημα και πλείστες άλλες,
ιδιαίτερα όμως, η κορυφαία και θεώνυμη αγάπη,
 η διπλὴ αγάπη, στον Θεὸ και τον άνθρωπο είναι μεγάλες.
Γι᾽ αυτὸ και σπούδασε τη φιλάνθρωπη επιστήμη της ιατρικής
και θεράπευε δωρεάν, αναργύρως, τους ανθρώπους.
Γι᾽ αυτὸ και περιήλθε τόσες χώρες και τόσους τόπους ,
για να οδηγήσει στο φως του Ευαγγελίου
τους εσκοτισμένους στην απιστία συνανθρώπους.
Περπατώντας ο Απόστολος Λουκάς
                                      από τόπο σε τόπο με ομαλότητα
και διδάσκοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου παντού.
Στην Θήβα ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα.
 Γκρέμισε τους ναούς των ειδώλων
                                          και έκτισε Ναούς Χριστιανικούς,
 διά την συνάθροιση των πιστών και την δόξα του Χριστού.
Με το λαμπερό φως, που ξεπηδάει από τον Παύλο,
 έγινε κι ο Λουκάς παγκόσμια προσωπικότητα,
και το έργο του έλαβε σημασία
 για την πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας.
Έτσι η θεία Πρόνοια μας χάρισε
 δύο γεμάτες ζωή εικόνες της Εκκλησίας
απ’ την περίοδο της ιδρύσεώς της και την μεγάλη ευλογία.
Η μία ζωγραφίστηκε απ’ το χέρι του Παύλου
                                                                         στις Επιστολές του,
που πάλλονται από ζήλο για αγώνα και ελπίδα,
 η άλλη απ’ το ήσυχο και σταθερό χέρι του χειρούργου,
που χειριζόταν με την ίδια ευκολία
                                              και το νυστέρι και την γραφίδα” .
Θεωρείται ως ο Ευαγγελιστής του ελέους
                                           και της ευσπλαχνίας του Θεού.
Αυτός μας διέσωσε τις ανεπανάληπτες Παραβολές
                        του Ασώτου, του Σαμαρείτου του καλού.
Τη Θεοτόκο συνάντησε και γνώρισε προσωπικά,
όταν συνόδευσε τον απόστολο Παύλο
στο τελευταίο του ταξίδι.
 Έγινε ιδιαίτερη τιμή και χάρη στον άγιο Λουκά
να γνωρίσει την Παναγία και να ακούσει
                  από το πανάγιο στόμα της να ομολογά
λεπτομέρειες του Ευαγγελισμού της,
                                               της Γεννήσεως του Σωτήρος,
της Προσκυνήσεως των ποιμένων, της Υπαπαντής...
που μόνος αυτός κατέγραψε
                                                 στο Ευαγγέλιό του συνεπής.
Και με το χάρισμα της ζωγραφικής,
που του χάρισε ο Θεός,
                         αποτύπωσε κατόπιν την αγία της μορφή,
                                                                        όπως την είχε δει.
Κατά την διάρκειαν της ταφής του συνέβη το εξής θαύμα.
Από ψιλά
άρχισε να βρέχει εκατοντάδες κολλύρια
                     με ποικιλία ιατρικών φαρμάκων μέσα σ’ αυτά.
              Μέγιστον το θαύμα και σημείον αγιότητος αλλά
και απόδειξε το ιατρικό του επάγγελμα
                                                   να ιατρεύει του Θεού τα παιδιά.

18-10-2015