Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Κήρυγμα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Στ΄ Λουκά.
Γαλ. β' 16-20 : «ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου αλλά δια της πίστεως του Ιησού Χριστού» 

του  π. Παναγιώτου Γκέζου

Ο Χριστός καταδικάστηκε στο όνομα του Νόμου,
αλλά ο θάνατός του είχε ως αποτέλεσμα
                                                               την ελευθερία
των ανθρώπων από την,
   τήρηση των διατάξεων του Νόμο,  τυπολατρία.
 Ο Σταυρός και ο θάνατος
 αποτελούν για τον Χριστιανό τρόπο ύπαρξης,
ο οποίος μας ενώνει με το Χριστό, την όντως ζωή.
Ο Σταυρός του Κυρίου αποτελεί
για τους Ιουδαίους σκάνδαλο,
ενώ για τους Έλληνες μωρία,
 μας λέει ο Απόστολος Παύλος (Κορ.1,23).
Αντίθετα για τους Χριστιανούς
ο Σταυρός αποτελεί πηγή αγιασμού
                                              και σύμβολο σωτηρίας.
Όταν προσεύχονται αλλά
και σε όλες τις τελετές της Εκκλησίας,
οι πιστοί κάνουν το σημείο του Σταυρού.
Η ένωσή μας με το Χριστό, που αποτελεί την ουσία
αυτής της ζωής, επιτυγχάνεται σταυρώνοντας
τον παλιό εαυτό μας, τον εαυτό της αμαρτίας.
Η σωτηρία μας πηγάζει από την αστείρευτη αγάπη
του Χριστού προς εμάς, η οποία
τον οδήγησε μέχρι το σταυρικό του θάνατο.
Μέσα από αυτή τη σταυρική του θυσία,
αντλούμε κι εμείς τη δύναμη
για τον αγώνα μας κατά της αμαρτίας,
αλλά και στον καθημερινό αγώνα
ν' αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα,
 που συναντούμε, στην ζωής μας, την πορεία.
            Με την επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος τονίζει
ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει δίκαιος
 ενώπιον του Θεού με την τήρηση των τυπικών
 διατάξεων του παλαιού μωσαϊκού νόμου,
 αλλά μόνο με την αληθινή πίστη στον Ιησού Χριστό.
Επιστρέφοντας στο Νόμο το Μωσαϊκό
σημαίνει αμέσως
            και την υποτίμηση της σταυρικής θυσίας
του Ιησού Χριστού αλλά της ελευθερίας που προσφέρει.
Το γεγονός ότι πολλοί
                         από τους εξ Ιουδαίους Χριστιανούς
                 αποδέχονται το Ευαγγέλιο του Χριστού,
φανερώνει ότι ο Νόμος αδυνατεί να τους σώσει
και γι αυτό το λόγο τον εγκαταλείπουν
και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ακολουθούν.
Καταδικάστηκε ο Ιησούς στο όνομα του Νόμου,
αλλά ο θάνατός του είχε ως αποτέλεσμα την ελευθερία
των ανθρώπων από την τήρηση
των διατάξεων του Νόμου και την τυπολατρία.
 Η ένωσή μας λοιπόν με τον Ιησού που αποτελεί την ουσία
αυτής της ζωής, επιτυγχάνεται μέσω της πίστεως
στον Ιησού Χριστό, από πού πηγάζει η σωτηρία
 και όχι απλά,
των διατάξεων του Μωσαϊκού Νόμου, τηρήσεως.
Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μας καλεί
                                      να ενωθούμε με το Χριστό
                    σταυρώνοντας τον παλιό μας εαυτό 
                           και αποβάλλοντας την αμαρτία,
για να αντιμετωπίζουμε καθημερινά
όσα προβλήματα συναντούμε
                                              σ’ αυτήν την κοινωνία.
Του Ευαγγελίου του Χριστού, η ελευθερία
και ο κίνδυνος υποδουλώσεως
 στο Μωσαϊκό Νόμο, οδήγησε την εκκλησία
των αποστολικών χρόνων
να συνειδητοποιήσει τη νέα διάσταση
του Ευαγγελίου του Χριστού
           σε σύγκριση με τη δουλεία στην οποία
οδήγησε ο Μωσαϊκός Νόμος,
                             πριν του Υιού την παρουσία.
Αληθινός Χριστιανός
είναι ο άνθρωπος που ζει το γεγονός
                                                       του Χριστού στο είναι του,
στην προσωπική του ύπαρξη, στην καθημερινή του ζωή
                                                 και μέσα στην οικογένειά του.
«ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου
αλλά δια της πίστεως του Ιησού Χριστού» (Γαλ. 2,16);.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σύνολο
των πιστών οπαδών του Χριστού
για τον καθένα μας ξεχωριστά
                         είναι η εκκλησία του Σταυρού.
Ο Απ. Παύλος μας καλεί να ενωθούμε με το Χριστό
σταυρώνοντας τον παλιό μας εαυτό
                                    και αποβάλλοντας την αμαρτία,
λαμβάνοντας έτσι τη σωτηρία
                     που πηγάζει από τη σταυρική Του θυσία.
«Ει γαρ α κατέλυσα ταύτα πάλιν οικοδομώ
παραβάτην εμαυτόν συνίστημι».
Διότι αυτά που καταλύσαμε,
λόγω της πίστεως μας στον Χριστό,
αν τώρα αρχίσουμε ξανά να τα οικοδομήσουμε,
τότε γινόμαστε ασεβείς και παραβάτες
                                                 και θα αστοχήσουμε.
Και σε ύμνο της αγάπης του Θεού ξεσπά.
 Αποκαλύπτει ότι ο Θεός
παρέδωσε τον εαυτό του θυσία
              για τον καθένα από μας χωριστά!
Αλλά την ευεργεσία αυτή του Χριστού
την αξιοποιούν μόνο όσοι πιστεύουν εις αυτόν.
Κι εσείς ξαναγυρίζετε στον νόμο
                               και περιφρονείτε τον Χριστό;