Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

ΣΩΘΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.


Κάποτε ζούσε ένας κληρικός ευλαβέστατος προς την Αειπάρθενο Θεοτόκο, προσευχόταν δε σε αυτή πολλές φορές. Μάλιστα δε διάβαζε κάθε μέρα με πολύ κατάνυξη και ευλάβεια τους 24 Οίκους του Ακαθίστου.΄Ομως, είχε τις αδυναμίες του... Παρασύρθηκε στην πορνεία.
Και μιά μέρα καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, γυρίζοντας από το πορνείο, περνώντας από ένα γεφύρι, εδιάβαζε προσευχές πρός την Παναγία. Κάποια στιγμή σκόνταψε και με την συνέργεια του διαβόλου έπεσε και έπεσε στο ποτάμι και πνίγηκε.
Αμέσως άρπαξαν την ψυχή οι δαίμονες για να την πάνε στήν γέενα. Αλλά η πρέσβειρα των Κεκοιμημένων πολυεύσπλαχνος Δέσποινα, αμέσως βρέθηκε εκεί και τούς προστάζει να πάνε την ψυχή στον Δίκαιο Κριτή για να αποφασίσει Εκείνος.
Την πήγαν και έδειξαν οι δεινοί φορολόγοι όλες τις αμαρτίες του και ιδιαίτερα την τελευταία της πορνείας, για την οποία έλεγαν στον Κριτή, ότι ως δίκαιος δεν πρέπει να κάνει έλεος σε αυτή την ψυχή, αλλά να τούς την δώσει, επειδή απέθανε σε ανομία θανάσιμη.
Από το άλλο μέρος, ο κοινός προστάτης και βοηθός των αμαρτωλών, η Πολυεύσπλαγχνος Δέσποινα είπε τα εξής.
¨”Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή - Όπου ευρώ σε, εκεί και κρινώ σε. Τήν ώρα που ετελεύτησεν ο ιερεάς, διάβαζε την ακολουθία του και προσευχόταν πρός εμένα, λέγοντας τον ασπασμόν του Αγγέλου, όπως συνήθιζε πάντοτε, ως δούλος μου ευλαβής. Επομένως δεν έχετε δικαίωμα σε αυτή την ψυχή γιατί ειναι δική μου”
Τότε πρόσταξε ο Κριτής ένα Άγγελο να φέρει την γλώσσα του κληρικού εκεί μπροστά. Ο Άγγελος αμέσως πήγε στο ποτάμι έβγαλε την γλώσσα του πεθαμένου κληρικού και την φέρνει στο Κριτήριο. Πάνω σε αυτή ήταν γραμμένα τα εξής. ”Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία”
Είπε στην συνέχεια ο Κύριος στην ψυχή. <Επέστρεψε στο σώμα σου και κάνε μεγάλη μετάνοια διότι δεν έχει καμμία εξουσία σε σένα ο Διάβολος,  εξ αιτίας της ευλάβειας που έχεις πρός την Μητέρα μου>.
Έτσι λυτρώθηκε ο κληρικός δύο θανάτων. Ο Αγγελος έβαλε τότε την ψυχή στο σώμα και την έβγαλε από τον βυθό. Ο δε κληρικός αναστήθηκε και στην συνέχεια απαρνήθηκε τα εγκόσμια και έγινε μοναχός, ώστε να βιώσει την μεγάλη μετάνοια που του είπε ο Δίκαιος Κριτής μας Ι. Χριστός.


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ