Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Κήρυγμα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ’ Λουκά.


Εφες. Ε’ 8-19 :Η σοφία η οποία προέρχεται από το φως του Χριστού πρέπει να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του κάθε πιστού.

του π. Παναγιώτη Γκέζου


Έρχεται ακολούθως η κοινωνία με τους πειρασμούς της
και δημιουργεί μέσα μας μεγαλύτερη αναταραχή.
Ο διάβολος εν συνεχεία, επενεργεί ύπουλος και προκαλεί
 νέα προβλήματα και εμπόδια εις την πορεία μας την ομαλή.
Η ζωή μέσα στο φως της χάριτος του Χριστού
αποφέρει στον πιστό πνευματική καρποφορία
               που είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγαθοσύνη.
Αυτή η πνευματική καρποφορία
διαποτίζει όλο το είναι του ανθρώπου
                                                         και τον γεμίζει με ευφροσύνη.
            Ακολούθως τους προτρέπει να εξετάζουν
           τι αρέσει στον Κύριο και αυτό να προσπαθούν
                       να κάνουν συνεχώς στη ζωή τους, όσο μπορούν.
Η εξέταση αυτή το τη αρέσει στο Τριαδικό Θεό
πρέπει να προτάσσεται σε όλες τις αποφάσεις της ζωής μας,
έτσι ώστε να μην πέφτουμε σε καταστάσεις
                                  που μόνο κακό προκαλούν στην ψυχή μας.
Ο λόγος του Χριστού φέρνει στο φως
                                                  τα έργα που γίνονται στα κρυφά
                και που είναι ντροπή ακόμη και να μιλάμε γι’ αυτά,
έτσι ώστε να ελέγχονται και να μην συνεχίζουν
                                      να διαφθείρουν τους ανθρώπους ξανά.
 Η παράθεση στη συνέχεια ενός ύμνου, ο οποίος
    συνετάχθη υπό την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος,
                          θέλει να μας δείξει την ανάσταση του πιστού
 από το σκότος της αμαρτίας
                                    και την είσοδο του στο φως του Χριστού.
Ο ύμνος αυτός μας λέει: «ξύπνα εσύ που κοιμάσαι,
                                                       αναστήσου από τους νεκρούς
και ο Χριστός θα σε φωτίσει».
 Η απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος να εγκαταλείψει
                            το σκότος και να αναγεννηθεί πνευματικά
έλκει τη χάρη του Χριστού ο οποίος τον φωτίζει για να
               πορευτεί πλέον στο φως της χάριτος Του με χαρά.
        Η σοφία η οποία προέρχεται από το φως του Χριστού
πρέπει να αποτελεί
                           χαρακτηριστικό γνώρισμα του κάθε πιστού.
            Η σωστή αξιοποίηση των ημερών από τον χριστιανό,
 γίνεται με τη σωστή αξιολόγηση των διαφόρων πειρασμών
 που θα συναντήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας,
                                          έτσι ώστε να έχει κέρδος πνευματικό.
Στις σχέσεις που έχει με τους συνανθρώπους του
                                   παίρνει όσα τον οδηγούν στην σωτηρία,
                     ενώ αποφεύγει όσα τον οδηγούν στην αμαρτία,
έχοντας υπ’ όψιν του ότι ο καιρός
                          που έχει μπροστά του είναι καιρός μετανοίας.
Ο Χριστός είναι το φως το αληθινό,
που διώχνει τα σκοτάδια της πλάνης και της ειδωλολατρίας.
 Ως εκ τούτου ο θείος Απόστολος καλεί τους Εφεσίους,
 αλλά και εμάς, να ζούμε ως τέκνα Χριστού
                                                                   στην δική του Εκκλησία.
«Βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε,
                                                         μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί,
     εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισίν»:
 Χρειάζεται, κατά τον απόστολο Παύλο,
                            να μην ζούμε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί.
            Οι κάτοικοι της Εφέσου ήταν (ειδωλολάτρες) εθνικοί.
Μια μεγάλη μερίδα όμως, μετά το κήρυγμα του Παύλου,
                                                                βαπτίστηκαν χριστιανοί.
Προς αυτούς λοιπόν,
             απευθύνει τις συμβουλές  της σημερινής περικοπής.
Αναμφίβολα τα λόγια του  Αποστόλου των Εθνών
                 αφορούν και εμάς σήμερα, έχουν αξία διαχρονική.


29-10-2015