Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Κήρυγμα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΣΤ’ Ματθαίου ( ΤΑΛΑΝΤΩΝ) 2016του π. Παναγιώτη Γκέζου
Όμως ή χάρη τού Θεού μας ομιλεί:
Ή κατάσταση σας δεν είναι απελπιστική!
Μπορείτε αν θέλετε, να αλλάξετε,
να μεταμορφωθείτε.

Η Γραφή λέει:
            Στον καιρό της χάρης σε άκουσα,
και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα.
Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης,
           τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας.
Εάν νιώσετε και εφαρμόσετε
                                           τα λόγια αυτά,
κερδίσατε το πρώτο λαχείο. Διαφορετικά,
εγώ νίπτω τας χείρας μου.
Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά;
                 Θ' αρχίσω από κάπως μακριά.
Δυστυχώς ούτε πέντε λεπτά
                                           για προσευχή,
             ούτε πέντε λεπτά για αγία Γραφή,
 ούτε μια ώρα για εκκλησιασμό,
ούτε μια μέρα για εξομολόγηση.
 Έ, τότε λοιπόν...«μηδεμίαν
εν μηδενί διδόντες προσκοπήν,
                     ίνα μη μωμηθή η διακονία»,
Μέσα στον καιρό αυτό της ζωής μας
                             πρέπει να γίνουν αιτία.
Ο καιρός είναι λίγος, ας φαίνεται πολύς.
  Το λέει κάθε φορά ή δική μας Εκκλησία.
«ο διωγμός για το όνομα του Κυρίου
                          είναι πραγματικά ευτυχία.
Για ποιό λόγο;
          Γιατί η αποξένωση από το πονηρό
γίνεται αφορμή οικείωσης του αγαθού.
 Αγαθό όμως πέρα
                       και πάνω από κάθε αγαθό
είναι ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός…» (Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος 8ος στους Μακαρισμούς).
Και όμως ή αλλαγή είναι δυνατή.
 Ό κάθε άνθρωπος,
                        ό κάθε Χριστιανός μπορεί
με την χάρη του Θεού
                            να επιτύχει την αλλαγή
και ανακαίνιση του.
Ο απόστολος Παύλος
στην σημερινή αποστολική περικοπή
με το βασικό αυτό θέμα έχει απασχοληθεί.
Ή κάθε μέρα, ή κάθε ώρα, ή κάθε στιγμή
      είναι μια ευκαιρία αλλαγής και σωτηρίας,
πού την προσφέρει ή χάρη τού Θεού
σε εκείνον,
         πού θα αξιοποιήσει αύτη την ευκαιρία,
      για να μπορέσει να επιτύχει την αλλαγή
τού χαρακτήρα του
         και την ανακαίνιση της δικής του ζωής.
 Εάν δεν το κάνει, εάν αδιαφορήσει,
 θα χάσει την ευκαιρία
       της ηθικής αναγεννήσεως.
              Γι' αυτό και όσοι δεν αλλάζουν ζωή
είναι άνθρωποι,
πού αφήνουν ανεκμετάλλευτες
                 τις πνευματικές ευκαιρίες
                πού τούς στέλνει ό Θεός συνεχής .
Αύτη την στιγμή ακούς ένα κήρυγμα.
                  Είναι αυτό μια ευκαιρία αλλαγής.
Βάλε βαθιά στην καρδιά σου
                                         τα λόγια τού Θεού.
 Έχουν την δύναμη να σε γαληνέψουν,
         να σε φωτίσουν, να σε καθοδηγήσουν.
Πάλι θύμωσες σήμερα,
πάλι φάνηκες σκληρός, άδικος, ενοχλητικός.
Τώρα όμως νιώθεις κάτι μέσα σου
να σου λέει ότι πρόσβαλες
                                     τον δικό σου αδελφό.
 Τί είναι αυτό;
Είναι ή ευκαιρία,
       πού σου στέλνει με τη χάρη του ο Θεός,
 για να διορθωθείς, να αλλάξεις.
 Πρόσεξε την, λοιπόν,
αν θέλεις να καλυτέρευσης
                                       τον χαρακτήρα σου.
Και ό Θεός πού θέλει την διόρθωση
                                       και την αλλαγή σου,
θα σου παρουσίαση
                αναρίθμητες παρόμοιες ευκαιρίες.
   Έχε μόνο ανοικτά τα μάτια της ψυχής σου
και ή χάρη τού Θεού θα μπορέσει
 να εργαστεί το θαύμα
                                της αναγεννήσεως σου.
Ή αμαρτία μας έχει ανοίξει βαθιές πληγές.
              Όμως ή χάρη τού Θεού μας ομιλεί:
    Ή κατάσταση σας δεν είναι απελπιστική!
Μπορείτε αν θέλετε, να αλλάξετε,
                                    να μεταμορφωθείτε.
 Τόσοι και τόσοι το πέτυχαν.
                      Και σεις επομένως μπορείτε.
Το θαύμα της αλλαγής του Παύλου,
 πού ήταν ένας τρομερός
         και αδίστακτος διώκτης,  Θυμηθείτε...
 Και δώστε μου την ψυχή σας,
                                                 όπως είναι.
Παραδώστε μου την ζωή σας,
                                        όποια κι αν είναι,
για να την αλλάξω
                  και στο παράδεισο θα βρεθείτε.


Β΄ Κορ στ' 1-10