Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Ἀνακοίνωσις ἀντιαιρετικοῦ σεμιναρίου, Ἱ.Μ.Γλυφάδας ΕΒΒ & Β, Δευτέρα 11-4-2016, ὥρα 7μμ, μέ θέμα: «Ἡ ἐνδοπροτεσταντική κριτική κατά τῶν Πεντηκοστιανῶν»Πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς καθ᾿ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι τή Δευτέρα 11-4-2016 καί ὥρα 7μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» Νοσοκομείου Βούλας, θά πραγματοποιηθῆ ἡ καθιερωμένη μηνιαία σύναξις τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου, μέ ὁμιλητήν τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειον Γεωργόπουλον, Ἐπίκουρο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξη τό θέμα : «Ἡ ἐνδοπροτεσταντική κριτική κατά τῶν Πεντηκοστιανῶν».