Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Γραπτό Κήρυγμα Ε' Κυριακής Νηστειών.εφημέριος του Ι.Ν. αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης
Για τον "Στύλο Ορθοδοξίας" (Μάρτιος 2016, αρ.φ. 176)
Ιερό Πρότυπο
Αδελφοί μου, τη σημερινή Κυριακή Ε' Νηστειών, τιμούμε την αγία Μαρία την Αιγυπτία, που από τη μεγαλύτερη πόρνη η οποία πέρασε από την Εκκλησία, κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη αγία. Μία σπουδαία αγία που παίρνει την Εκκλησία μας από το χέρι και την οδηγεί. Και η Εκκλησία μας για να την τιμήσει, της χαρίζει μία Κυριακή πριν από την Κυριακή των Βαΐων. 
Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η πρώην πόρνη η οποία εξομολογήθηκε όλα όσα έκανε, όλες τις αμαρτίες της, όπως διαβάζουμε στον βίο της, έναν βίο που όσες φορές και να το διαβάζουμε, κλαίμε.
Είναι φοβερή αυτή η ομολογία της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Είναι πρότυπο για τις γυναίκες αλλά είναι πρότυπο και για κάθε ορθόδοξο χριστιανό που αγωνίζεται να νικήσει τα πάθη του. Είναι πρότυπο εξομολόγησης, πίστης, απαθείας, μετάνοιας, κακοπάθειας!
Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, όπως διηγείται η ίδια, όλο της το χρόνο τον αφιέρωνε στις ηδονές της σάρκας. Από μικρή ηλικία άρχισε να διάγει άσωτο βίο. Της άρεσε να παρασέρνει τους άνδρες στην αμαρτία. Της έδιναν χρήματα για να τους προσφέρει το σώμα της και αυτή δεν τα δεχόταν αλλά το έκανε από ευχαρίστηση, ενώ ήταν φτωχή και ζητιάνευε πολλές φορές για να ζήσει.
Τέτοια λοιπόν Αγία πως η Εκκλησία μας την προβάλλει; Φοβερό πράγμα! Να τι θα πει Χριστός! Να τι θα πει πίστη! Να τι θα πει Ορθοδοξία! Προβάλλουμε μία Αγία συγκλονιστική για την οποία δεν έχουμε λόγια να πούμε. Πολλοί χριστιανοί δε διάβασαν ποτέ το βίο της αλλά ακόμα και αν τον έχουμε διαβάσει, μας ωφελεί να τον μελετήσουμε και πάλι. Ένα βιβλίο από το οποίο αξίζει πραγματικά να αντλήσουμε το βίο της, είναι το «Μητερικόν». Είναι ένα πολύτομο έργο που αναφέρεται σε αγίες μορφές γυναικών ασκητριών της ερήμου. Όπως στο «Γεροντικόν» όπου κυρίως υπάρχουν περιγραφές για Αγίους Αββάδες άνδρες, στο «Μητερικόν» υπάρχουν περιγραφές για τη ζωή και τη διδασκαλία αγίων γυναικών. Είναι ο πλούτος της Ορθοδοξίας μας όσον αφορά τη γυναικεία φύση. Το «Μητερικό» το οποίο μας αναφέρει ποιές γυναίκες νίκησαν τη χαυνότητα του θήλεως και γέμισαν από Χριστό, μας κάνει ένα σπουδαίο δώρο: μας μεταφέρει το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, τον οποίο συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
Προς τιμήν της αγίας παραθέτουμε στο σημείο αυτό τον λεγόμενο "Οίκο" και το "μεσώδιον κάθισμα" από την ακολουθία του Τριωδίου για την σημερινή εορτή:
Ο Οίκος.
"Την αμνάδα Χριστού και θυγατέρα, άσμασιν ευφημούμεν σε νυν, Μαρία παναοίδιμε την των Αιγυπτίων αναφανείσαν θρέμμα, την πλάνην δε τούτων πάσαν φυγούσαν, και καλώς προσενεχθείσαν τη Εκκλησία βλάστημα τίμιον, δι  εγκρατείας και δεήσεως, ασκήσασαν υπέρ μέτρον της ανθρωπίνης φύσεως· διο και υψώθης εν Χριστώ, δια βίου και πράξεως, Βασιλείας Ουρανού φανείσα νύμφη Μαρία πανσεμνέ".
Κάθισμα. Του Τριωδίου.
"Τα σκιρτήματα πάντα τα της σαρκός, χαλινώσασα πόνοις ασκητικοίς, ανδρείον απέδειξας, της ψυχής σου το φρόνημα· τον γαρ Σταυρόν ποθήσασα, Κυρίου θεάσασθαι, ιερώς αοίδιμε, τω Κόσμω εσταύρωσαι· όθεν και προς ζήλον, αγγελικής πολιτείας, προθύμως διήγειρας, σεαυτήν παμμακάριστε. Δια τούτο γεραίρομεν την μνήμην σου Μαρία πιστώς, των πταισμάτων άφεσιν αιτούμενοι, του δωρηθήναι πλουσίως ημίν ταις πρεσβείαις σου".
Ο Μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος, σε κάποιο φλογερό του κήρυγμα, εμπνεόμενος από την σημερινή αγία έλεγε:
"Όταν διαβάζω τους βίους των αγίων σκέπτομαι την κατάστασί μας και λέω· Και σήμερα πρέπει να ζήση η πίστι των ορθοδόξων, όπως τότε.«Εάν περάσης τον Ιορδάνη, θα βρης ανάπαυσι». Πρέπει κ  εμείς να περάσουμε τον Ιορδάνη. Δεν εννοώ τον φυσικό Ιορδάνη. Εννοώ τη μετανοια μετά δακρύων· αυτός είνε ο άλλος Ιορδάνης.
Ας κλάψουμε, αδελφοί, τα αμαρτήματά μας· και τότε θα περάσουμε τη δεύτερη κολυμβήθρα, την εξομολόγησι. Και να την περάσουμε, τώρα. Μην αναβάλλουμε. Τώρα που είσαι καλά, τώρα που έχεις τα χεράκια σου και μπορείς να κάνης το σταυρό σου, τώρα που έχεις γλώσσα που δεν μπερδεύει, τώρα που έχεις το μυαλό και σκέπτεσαι, τώρα πάρε χαρτί και γράψε τις πτώσεις, και μετά πήγαινε στον πνευματικό".
Να παρακαλέσουμε τη χάρη της, να μας αξιώσει να έχουμε τη μετάνοιά της, την ειλικρινή εξομολόγησή της και τη δυνατή της πίστη στον Κύριο και στην Υπεραγία Θεοτόκο, στην οποία προσευχόταν συνεχώς και είχε εγγυήτρια της ζωής της μετανοίας που έκανε. Αμήν!