Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σημαίνει «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» !

Χριστός Ανέστη, 

Για όσους από μας πιστεύουμε ακόμη στην παραδοσιακή οικογένεια, που αποτελείται από ένα πατέρα, μία μητέρα και παιδιά, η πανευρωπαική πρωτοβουλία που υποστηρίζεται και από την ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) πρέπει να υποστηριχθεί από όλους μας.

Παρακαλούμε να βοηθήσετε στη συλλογή υπογραφών με σκοπό την προώθηση Ευρωπαϊκού νομοθετήματος που θα ορίζει ότι ο γάμος είναι ένωση άνδρα και γυναίκας και ότι η οικογένεια εδράζεται στο γάμο. 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναλυτικές πληροφορίες για το θεσμό γενικά αλλά και τη συγκεκριμένη Πρωτοβουλία θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ. Πατήστε εδώ ==> ΑΣΠΕ

Η συλλογή υπογραφών μπορεί να γίνει:
α) είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 


β) είτε συμπληρώνοντας (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) στο έντυπο (2ο συνημμένο), σε όλα τα κουτάκια υποχρεωτικά και να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στο κάτω μέρος του εντύπου. 

Αξίζει να στηρίξουμε την Πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια. Ενημερώστε όλους τους φίλους και γνωστούς. 
Το ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται υπάρχει και στα γραφεία της ΕΟΠΑ (Αγ. Κωννου 6, Ομόνοια), όπου μπορούν να το υπογράψουν όλοι όσοι επισκέπτονται τα γραφεία μας.