Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Κήρυγμα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.


«Το φώς του κόσμου»
και το «άλας της γης».


 του π. Παναγιώτη Γκέζου

Ο απ. Παύλος  προτρέπει τους πρεσβύτερους
να προσέχουν πρώτα τον εαυτό τους,
                                               να έχουν ήθος ορθό
ώστε να είναι αυτοί πρώτα καθαροί
                                                  απέναντι στο Θεό,
              για να μπορούν να ποιμάνουν το λαό. 
Τους προετοιμάζει λοιπόν
                                           πως θα έρθει ο καιρός
 που οι πιστοί στον Κύριο
                        θα πέσουν σε μεγάλο πειρασμό,
από ανθρώπους που βρίσκονται
                στην Εκκλησίας και υμνούν
                                                   τον Τριαδικό Θεό.
Ακόμη τους προετοιμάζει
                                               ότι θα έρθει καιρός
που δε θα είναι μαζί τους και πως
πρέπει οι ίδιοι να βρίσκονται  σε εγρήγορση
                                                                  διαρκώς.
Αυτή η τελευταία προτροπή
           απευθύνεται στους ποιμένες
                                                         κάθε εποχής.
Βρίσκονται στα επίπεδα του φωτισμού
                                               ή της θεώσεως;
             Στοιχούν στην ευλογημένη γραμμή
              της Αποστολικής παραδόσεως
και του αυθεντικού Πατερικού
                                                       τρόπου ζωής;
Εάν ναι, εάν δηλαδή είναι φορείς
             της ζωντανής παραδόσεως,
             τότε τα αποτελέσματα είναι θετικά,
                                      είναι Αγιοπνευματικά.
Εάν απουσιάζει ο παράγοντας
της βιώσεως
του φωτισμού και της θεώσεως,
           τα αποτελέσματα είναι απαράδεκτα
                                                      και αρνητικά.
Είναι όμως ανάγκη στο σημείο αυτό
              που βρισκόμαστε, να διευκρινιστεί
       και να τονιστεί μια μεγάλη και βασική
αλήθεια, που φαίνεται ότι αρκετοί
                                                      την αγνοούν,
με αποτέλεσμα να καταλήγουν
                   σε λανθασμένα συμπεράσματα.
Σε συμπεράσματα τα οποία
                                   κάποιες φορές οδηγούν
τους ημιμαθείς σε πλάνες
 και τελικώς εκτός του Σώματος
                            της Εκκλησίας να βρεθούν.
Τους Πατέρες αυτούς καλούμαστε
να έχουμε ως πρότυπα
                                        στη σημερινή εποχή
 στην προσωπική μας πνευματική πορεία,
αλλά και του κόσμου γενικότερα
και στην πορεία
                            της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 Οι Πατέρες αυτοί,
 είναι, κατά το λόγιο του Κυρίου, το
«φώς του κόσμου» και το «άλας της γης».

Συν. Πραξ. κ' 16-18, 28-36