Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ε.Β.Β. & Β.,Ἐν Βούλᾳ τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου 2016

Πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς καθ᾿ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι τή Δευτέρα 17-10-2016 καί ὥρα 6.30 μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» Νοσοκομείου Βούλας, θά πραγματοποιηθῆ ἡ πρώτη γιά τό ἔτος 2016-17, καθιερωμένη μηνιαία σύναξις τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου, μέ ὁμιλητήν τόν κύριο Δημήτριο Τσελεγγίδη, καθηγητή Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξη τό θέμα : «Ἡ συνοδικότητα ὡς ἁγιοπνευματικός τρόπος ὁριοθέτησης τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας».