Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Έναρξη Αθλητικών Πρωταθλημάτων των Ενοριών της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.

ελληνικη    δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ»
_______________________________

     Ἀριθμ. Πρωτ. 1340                                                     Ἐν Βούλᾳ τῇ 2 Νοεμβρίου 2016


              Πρός
              τούς Ὑπευθύνους  Ἱερεῖς Νεότητος
              καί Ὑπευθύνους τῶν Ἀθλητικῶν Tμημάτων
              τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

      Ἀγαπητοί μου συνεργάται,
                                                                       " Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε ".

          Mέ τό παρόν σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι  κατά τήν διάρκειαν το παρόντος κκλησιαστικο τους 2016-2017, θά διοργανωθοῦν Πρωταθλήματα: ες τά ξς θλήματα: α) Καλαθοσφαιρίσεως, β) Μικρο Ποδοσφαίρου (Mini soccer) 5Χ5. γ) Πετοσφαίρισης.        
         διεξαγωγή κάστου πρωταθλήματος, θά ξαρτται πό τήν συμμετοχήν τουλάχιστον τριῶν Ἐνοριῶν. κάστη μάς πρέπει νά χῃ τό λιγώτερον 8 παίκτας, διά τά μαδικά θλήματα. Ες καστον θλημα, συμμετοχή πευθύνεται καί ες τά δύο φλα καί πρέπει ες κάστην νορίαν νά νημερωθον ο Κατηχηταί καί α Κατηχήτριαι, ο οποοι καί α ποαι μέ τήν σειράν των, θά πρέπῃ νά νημερώσουν τούς Κατηχητόπαιδας.
        Α νορίαι δύνανται ες κάστην Κατηγορίαν νός ἀθλήματος νά δηλώσουν δύο ἤ τρεῖς μιγες μάδας, ἀρκε νά ποτελονται πό διαφορετικούς παίκτας κάστη.
        ν δημιουργία μάδος πό τινα νορίαν δέν εναι φικτή, τότε Σς προτρέπομεν νά συνεργασθτε μέ τέραν  λλην νορίαν (μορον κατά προτίμησιν).
          συμπλήρωσις τῶν συνημμένων ἐγγράφων (φόρμα δηλώσεως ἀθλημάτων καί δελτίου ἀθλητοῦ) εναι ποχρεωτική, διά τήν συμμετοχήν τῆς Ἐνορίας σας καί τῶν ἀθλητῶν της καί α δηλώσεις συμμετοχῆς, πρέπει νά σταλον μέχρι τήν Παρασκευήν 16 Δεκεμβρίου 2016, μερομηνία, κατά τήν  ποίαν λήγει ἡ ὑποβολή τῶν δηλώσεων.
         Ἡ συνάντησις διά τήν Κλήρωσιν τῶν πρωταθλημάτων θά πραγματοποιηθῇ τήν Τετάρτην, 23-11-16 καί ὥραν 19:15, εἰς τό νέον «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας.  Σᾶς ὑπενθυμίζομεν, ὅτι τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά θά προσκομισθοῦν ἀπαραιτήτως κατά τήν ἡμέραν τῶν ἀγώνων: α. Πιστοποιητικόν Γεννήσεως  β. Βεβαίωσιν μαθητικῆς ἰδιότητος γ. Πιστοποιητικόν Ὑγείας, ἀπό Ἰατρόν Παθολόγον ἤ Καρδιολόγον  δ. Πρόσφατον Φωτογραφίαν καί ε. Συμπεπληρωμένον τό ἐπισυναπτόμενον Δελτίον Ἀθλητοῦ. Εχόμενοι πλούσιαν τήν ελογίαν το Κυρίου, φ’ μς καί καλήν διοργάνωσιν ες τά θλήματα, διατελομεν μετ’ γάπης ν Κυρί.
λάχιστος ν πισκόποις

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄