Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Διάλεξη που αφορά στον ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμΕΑ).


Αγαπητές φίλες,  Αγαπητοί φίλοι, 

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση, η οποία
 δεν έχει τον χαρακτήρα προσωπικής πρόσκλησης, αλλά αποτελεί παράκληση ενημέρωσης τυχόν ενδιαφερομένων (άμεσα ή έμμεσα) για τη διάλεξη τής προσεχούς Τετάρτης (22/3/17 ,ώρα  5-7) που  πραγματοποιείται  στο πλαίσιο τού Σεμιναρίου Ζ-6  τού Λαϊκού Πανεπιστημίου τής Εταιρείας  Φίλων τού Λαού (Ευριπίδου 12, Αθήνα) .

Πρόκειται για διάλεξη που
 αφορά στον 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμΕΑ)  και η οποία  περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1.    Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ: αναγκαιότητα, προϋποθέσεις   
 
2.    Αναγκαιότητα, προϋποθέσεις και δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης και ενσωμάτωσης   
 
3.    Μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: γενικές, ειδικές, εναλλακτικές, υποστηρικτικές, παράλληλες και προηγούμενες
4.    Μορφές επαγγελματική ένταξης, υποστήριξης και ενσωμάτωσης
 
5.    Αξιολόγηση τής εργασιακής ικανότητας (παραδείγματα μεθόδων και μέσων)
6.    Στρατηγικές βελτίωσης τής Ποιότητας Ζωής στο εργασιακό περιβάλλον 
 


Όπως σημειώνεται και στην επισυναπτόμενη  ανακοίνωση:

(α)
 Η παράλληλη παρουσίαση τής διάλεξης μέσω τής "προβολής" τού προφορικού λόγου σε γραπτή μορφή δίνει  την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν  και πρόσωπα με προβλήματα ακοής, ενώ κατά την  συζήτηση θα υπάρξει  συνδρομή  εθελοντή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. 
(β)
 Η παρακολούθηση τής διάλεξης είναι ελεύθερη και για μη εγγεγραμμένους στο Σεμινάριο.
(γ)
 Η κατά την κρίση σας ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων θα ήταν χρήσιμη, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι  για τα  ζητήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης ενδιαφέρονται  όχι μόνο οι  νέοι άνθρωποι αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και παρακαλώ τις αγαπητές φίλες  και τους  αγαπητούς φίλους  που δεν επιθυμούν την αποστολή ενημερωτικών e-mails εκ  μέρους μου, να μου το γνωστοποιήσουν με ένα απλό e-mail, στο οποίο θα αναγράφεται η λέξη "ΔΙΑΚΟΠΗ" και  το οποίο θα δεχθώ ευχαρίστως.  
 -- 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ομότιμος Καθηγητής Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας*

Κοραή 55, Νέα Σμύρνη-171 22
e-mail: lavdellas@ppp.uoa.gr
τηλ.: 210 9319597,  6932 424825, Fax: 211012 7537