Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση και παράκληση για ενίσχυση του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας.

  
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΡΟΝΤΗΡΗ & ΑΡΤΕΜIΣΙΟΥ
16674  ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ  210 9680397Θέμα: Ἐνημέρωση γιά τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο.

Ἀγαπητοί Ἐνορίτες καί Ἐνορίτισσες, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!
Ἡ ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης, εἶναι γνωστό σέ ὅλους, ὅτι εἶναι σημαντική γιά τήν πνευματική ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί συνδέεται ἄμεσα μέ τήν μυστηριακή ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Μπορεῖ κάποιος νά ἀσκήσει τήν ἐλεημοσύνη μεμονωμένα σέ προσωπικό ἐπίπεδο ἤ ὁμαδικά σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο πάντοτε τηρώντας τήν προτροπή τοῦ Κυρίου: «σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ
Μέ τήν παροῦσα ἀνακοίνωση ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. " (κατά Ματθαῖον 6, 3-4) θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω, ὅτι ἀπό τόν περασμένο Ὀκτώβριο λειτουργεῖ σέ εἰδικό χῶρο τοῦ Ναοῦ Ἐνοριακή Τράπεζα Ἀγάπης, ἀπό τήν ὁποία προσφέρονται κάθε ἑβδομάδα βοηθήματα σέ εἶδος ἢ σέ ἐπιταγές ἀγορᾶς τροφίμων σέ ἐνορίτες μας, πού ἔχουν ἀνάγκη, καί γενικώτερα σέ κατοίκους ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἐπί πλέον σέ ὁρισμένους ἄλλους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λειτουργική σχέση μέ τόν Ναό μας, μετά ἀπό ἔγκριση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Συνολικά 40 οἰκογένειες βοηθοῦνται ἀπό τήν Ἐνοριακή Τράπεζα Ἀγάπης καί στήν διακονία αὐτή προσφέρουν ὑπηρεσίες ἕξι ἀδελφοί ἀθόρυβα καί μέ χριστιανικό ζῆλο.
Γνωρίζουμε, ὅτι ὅλους μᾶς ἔχει ἐπηρεάσει λίγο ὡς πολύ ἡ συνεχιζόμενη οἰκονομική κρίση, παρ᾽ ὅλα αὐτά ἀρκετοί χριστιανοί συντρέχουν στό ἔργο μας μέ αὐταπάρνηση προσφέροντας ἀπό τό ὑστέρημά τους. Θά θέλαμε νά σᾶς παρακαλέσουμε, νά συνεχίσετε τήν συνδρομή σας καί νά ἀγκαλιάσετε ὅλοι τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐνορίας μας ἐν πρώτοις μέ τήν προσευχή σας καί στή συνέχεια προσφέροντας ὑλική βοήθεια μέ ποικίλους τρόπους. Ἰδιαίτερα θά θέλαμε νά προτρέψουμε, ὅσους ἀδελφούς διαθέτουν λίγο χρόνο, νά βοηθήσετε προσφέροντας ἐθελοντικά διακονία στίς δραστηριότητες τῆς Ἐνοριακῆς Τράπεζας Ἀγάπης. Ὑπάρχει ἀνάγκη α´) μερικῶν ἀνδρῶν γιά τίς μεταφορές καί μεταφορτώσεις τῶν προϊόντων, β´) μερικῶν γυναικῶν γιά τήν προπαρασκευή τών δεμάτων καί γ´) κάποιων ἀκόμη, οἱ ὁποῖοι θά διαθέτουν ὄχημα γιά τήν μεταφορά τροφίμων εἴτε μέσα στήν ἐνορία μας, εἴτε ἀπό τίς ἀγορές, εἴτε ἀπό τούς χώρους ἀποθηκεύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους θερμά ἐκ τῶν προτέρων καί σᾶς καλοῦμε νά μή διστάσετε νά ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες καί διευκρινήσεις γιά τούς τρόπους, μέ τούς ὁποίους μπορεῖ κάποιος νά συνεισφέρει στό ἐνοριακό φιλανθρωπικό ἔργο.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐνοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου
Πρεσβύτερος   Αντώνιος Χρήστου