Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Ἐγκαίνια τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑ., Β., Β., & Β.


ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ                                                                                                                         Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr


Ἀριθμ. Πρωτ. 695                                  Ἐν Βούλᾳ τῇ  18 Μαΐου 2017


Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

            Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ καί παιδιά μου ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,
                                                Χριστός Ἀνέστη!
           
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στήν προσπάθειά Της νά διαφυλάξει κάθε ἐκκλησιαστικό καί λατρευτικό ἀντικείμενο ἀξίας, τό ὁποῖο ὑπῆρχε στήν κυριότητά Της, εἴτε προσφέρθηκε ἀπό εὐλαβεῖς χριστιανούς, δημιούργησε χῶρο Κειμηλιαρχείου, ὅπου θά διαφυλάσσονται αὐτά τά πολύτιμα ἀντικείμενα.

Πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια δέν θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ χωρίς τήν εὐγενῆ ἀρωγή τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν ἀνέγερση καί διαμόρφωση τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἔργου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σᾶς προσκαλεῖ νά παραβρεθεῖτε στά Ἐγκαίνια τοῦ Κειμηλιαρχείου, τά ὁποῖα θά τελεσθοῦν τήν ἐρχόμενη Τετάρτη 24 Μαΐου καί ὥρα 7:30 τό ἀπόγευμα, στόν χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, Ἁγίας Τριάδος-Ἁγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας, ὅπου στεγάζεται τό Κειμηλιαρχεῖο.

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
†  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κ΄ ΒΑΡΗΣ     ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α΄