Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Γ Α Λ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ 2018 Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν
Μ Ε Γ Α Λ Η Σ   Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ
Κυριακὴ τῶν Βαΐων 1η Ἀπριλίου 2018
5:30                      Μεσονυκτικόν
6:00-10:15           Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
10:15                    Ὧρες
18:00                    Ἑσπερινὸς καὶ Ἀπόδειπνον
19:30                    Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Δευτέρα 2η Ἀπριλίου
5:30-9:00             Ὧρες καὶ Προηγιασμένη
18:00                    Μέγα Ἀπόδειπνον
19:30                    Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τρίτη 3η Ἀπριλίου
3:15-7:00             Ὧρες καὶ Προηγιασμένη
18:00                    Μέγα Ἀπόδειπνον
19:30                    Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

Μεγάλη Τετάρτη 4η Ἀπριλίου
5:30-9:00             Ὧρες καὶ Προηγιασμένη
17:00                    Εὐχέλαιον
18:30                    Μικρὸν Ἀπόδειπνον
19:30                    Ἀκολουθία τοῦ ΝιπτῆροςΜεγάλη Πέμπτη 5η Ἀπριλίου
7:00-9:30             Ἑσπερινός καὶ Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου
18:15                    Μικρὸν Ἀπόδειπνον
19:00                    Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

Μεγάλη Παρασκευὴ 6η Ἀπριλίου
8:00                      Μεγάλαι Ὥραι
10:00-12:00        Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθηλώσεως
19:00                    Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
21:00                    Περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου

Μέγα Σάββατον 7η Ἀπριλίου
7:30-10:00           Ἑσπερινός καὶ Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου
23:00                    Παννυχίς
24:00-2:30           Ἀνάστασις, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ τοῦ Ἁγίου Πάσχα 8η Ἀπριλίου
17:00                    Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης
18:15                    Ἀπόδειπνον

19:00                    Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ             ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης