Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 22-28/4/ 2018 Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ


ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ


Κυριακ 22α πριλίουν γίων Μυροφόρων Γυναικν)
5:30                   Μεσονυκτικόν
6:00-10:15         ρθρος κα Θεία Λειτουργία
10:15                 ρες
18:00                 σπερινς κα πόδειπνον

Δευτέρα 23η πριλίου
5:30                   Μεσονυκτικόν
6:00-9:00           ρθρος κα Θεία Λειτουργία
9:00                   ρες
18:00                 σπερινς κα πόδειπνον

Τρίτη 24η πριλίου
5:30                   Μεσονυκτικόν
6:00-9:00           ρθρος κα Θεία Λειτουργία
9:00                   ρες
17:30                 σπερινός, μιλία κα πόδειπνον

Τετάρτη 25η πριλίου
5:30                   Μεσονυκτικόν
6:00-9:00           ρθρος κα Θεία Λειτουργία
9:00                   ρες
18:00                 σπερινς κα πόδειπνον

Πέμπτη 26η πριλίου
5:30                   Μεσονυκτικόν
6:00-9:00           ρθρος κα Θεία Λειτουργία
9:00                   ρες
17:30                 σπερινός, μιλία κα πόδειπνον

Παρασκευ 27η κα Σάββατον 28η πριλίου
5:30                   Μεσονυκτικόν
6:00-9:00           ρθρος κα Θεία Λειτουργία
9:00                   ρες
18:00                 σπερινς κα πόδειπνον

Τηλ: . Ναός 2109680397