Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα Θ. Λειτουργιῶν Ἐβδομάδος 10 ἔως 16 Ἰουνίου 2018


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
________
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.
Τηλ-fax: 210 9655370,

Πρόγραμμα Θ. Λειτουργιῶν Ἐβδομάδος 10 ἔως 16 Ἰουνίου 2018

10/6 Κυριακὴ Β´ Ματθαίου, Ἁγιορειτῶν Πατέρων :
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία 7:00-10:00 π.μ.

11/6 Λουκά τοῦ Ἱατροῦ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας:
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία. 7:00-9:00 π.μ.

14/6 Προφήτου Ἐλισσαίου :
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία. 7:00-9:00 π.μ.

16/6  Σάββατον. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία. 7:00-9:30 π.μ.
17/6 Κυριακὴ Γ´ Ματθαίου. Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσαύρου μαρτύρων
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία 7:00-10:00 π.μ.
                                                              Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ