Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 12 ἔως 18 Αὐγούστου 2018, Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Κόρμπι Βάρης.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
________
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.
Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 12  ἔως 18 Αὐγούστου 2018


12/8 Κυριακὴ ΙΑ΄, Ἁγίων Φωτίου καὶ Ἀνικήτου, Ἁγίων Δώδεκα Στρατιωτῶν Μαρτύρων ἐν Κρήτῃ.
7:00-10:00 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
18:00 -19:15 μ.μ.  Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις είς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, 19:15 -20:00 μ.μ.  Μυστήριον Ἱεροῦ Εὐχελαίου.
20:15-21:00: Ἀκολουθία Μικροῦ  Ἀποδείπνου
21:15 Δ΄  Ὀμιλία  "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ    ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ"

13/8  Δευτέρα, Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, Ἀνακομιδή καὶ Μετάθεσις Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὀμολογητή
7:00-9:15 π.μ.: Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία.
18:30-19:45: Ἑσπερινός – Μικρά Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

14/8 Τρίτη, Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ΜιχαΐουΠροφήτου,                                                                                    
7:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία.                                
18:00: Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου

15/8 Τετάρτη, Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
7:00-9:45 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία.
18:30-19:00: Ἑσπερινός

16/8 Πέμπτη, Ἁγίου Διομήδους,  Ἀνάμνησις τῆς εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου ἐκ τῆς Ἐδεσσηνῶν πόλεως εἰς τήν Βασιλίδα                  18:30-19:00: Ἑσπερινός
17/8 Παρασκευῆ, Ἁγίου Μύρωνος, Ἁγίων Στράτωνος, Φιλίππου, Εὐτυχιανοῦ καὶ Κυπριανοῦ
18:30-19:00: Ἑσπερινός

18/8  Σάββατον, Φλώρου καὶ Λαύρου μαρτύρων, Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ. 7:00-9:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία.                          18:30-19:15: Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου

Παρακαλούνται, ὄσοι Ἐνορίτες, ἔχουν στίς οἰκίες τοῦς, άσθενεῖς ἤ κατάκοιτους ἀδελφοῦς καὶ ἐπιθυμοῦν νά κοινωνήσουν γιά τόν Δεκαπενταύγουστο, νά τό δηλώσουν γραπτῶς (Διεύθυνση κτλ), γιά νά περάσουν οἱ Ἱερεῖς μετά τίς Θείες Λειτουργίες τῆς Δευτέρας 13 ἤ Τρίτης 14 Αὐγούστου.

                                                              
                                                  Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ