Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 5 ἔως 12 Μαΐου 2019, Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Κόρμπι Βάρης.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
________
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ
Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.
Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Διακαινησίμου Ἐβδομάδος 5  ἔως 12 Μαΐου 2019.

             5/5 Κυριακὴ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΑΣΧΑ (τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ). Εἰρήνης Μεγαλομάρτυρος, Έφραῖμ τοῦ θαυματουργοῦ.
7:00 -10:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία
10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι
17:00 -17:50 μ.μ.  Ἑσπερινός
18:00 Ἐκδήλωση Λήξεως Χειμερινῶν Συναντήσεων 
Κατηχητικῶν Συνάξεων Ἱεροῦ Ναοῦ  
19:15 -20:00 μ.μ. Ἀκολουθία Μικροῦ Ἀποδεῖπνου
20:00 - 21:15 μ.μ.  Νεανικῆ Σύναξη

6/5  Δευτέρα, Ἰώβ τοῦ Πολύαθλου, Σεραφείμ Ὁσίου ἐν ὄρει Δορβοῦς ἀσκήσαντος, Ἁγίων Ἰλαρίου & Παχωμίου
18:30 -19:00 μ.μ.   Ἑσπερινός

 7/5 Τρίτη, Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέτος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου, Κορδάτου, Νείλου τοῦ Μυροβλήτου.
18:30 -19:15 μ.μ.   Ἑσπερινός

8/5 Τετάρτη, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ὁσίου Άρσενίου τοῦ Μεγάλου.
7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία
18:30 -19:00 μ.μ.  Ἑσπερινός

9/5 Πέμπτη,  Ἠσαΐου Προφήτου, Χριστοφόρου Μεγαλομάρτυρος, Νικολάου ἐν Βουνένοις.
18:30-19:00 : Ἑσπερινός

 10/5 Παρασκευῆ,  Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου τοῦ Μεγαρέως, Ἠσυχίου Ὁμολογητοῦ.
18:30-19:00 : Ἑσπερινός

11/5  Σάββατον, Κυρίλλου & Μεθοδίου Ἰσαποστόλων, Μωκίου Ἱερομάρτυρος, Άργυρίου Ἐπανωμίτου
7:00-9:30 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία
18:30 -19:15 μ.μ.   Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου.

 12/5 Κυριακὴ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἐπιφανίου Έπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδώρου ἐν Κυθήροις.
7:00 -10:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία
10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι
18:30 -19:00 μ.μ.  Ἑσπερινός
Προσκυνηματικές Εκδρομές : Η Ενορία μας διοργανώνει τις τελευταίες δύο Προσκυνηματικές Εκδρομές για το Εκκλησιαστικό έτος 2018-2019:
1) 27-28 Μαΐου 2019 για τα προσκυνήματα-Ιερές Μονές της Καλαμπάκας, στα ιστορικά Μετέωρα. Ώρα αναχώρησης από τον Ναό μας 6.30 μ.μ. Τιμή Εισιτηρίου 95 Ευρώ.
2) 20-21/6/2019 στην Άνδρο. Τιμή Εισιτηρίου 105 Ευρώ. Αναλυτικότερα τα προγράμματα στον πίνακα Ανακοινώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έγκαιρα στη κ.α Γεωργαντά ή κ.α. Γκάνου  και παρακαλούμε να τακτοποιήσετε έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή σας.
    Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ