Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Η Παναγία, για το ανθρώπινο γένος, γίνεται η πύλη της σωτηρίας.


 του π. Παναγιώτη Γκέζου

Η πραγματική δύναμη
                       και ο αληθινός ηρωισμός
υπάρχει σε κείνον που συνδέεται
                                               με το Χριστό
ανεξαρτήτως φύλου.
                           Ο γυναικείος ηρωισμός
άκμασε
              στους κόλπους της Εκκλησίας
και γι’ αυτό είναι
                              πολυάριθμος ο χορός
   των γυναικών που έχουν καταταγεί
στη θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Μέγας εμπνευστής και θριαμβευτής
            παραμένει πάντοτε ο Αρχηγός
της  πίστης μας
                           Κύριος Ιησούς Χριστός.
Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού
και κληρονόμοι της ζωής
                       που μας έχει υποσχεθεί.
 Η μνήμη μιας
        μεγαλομάρτυρας γυναίκας                                                   
                                      γίνεται αφορμή
για εμάς να δούμε
    την σπουδαία θέση
     που κατέχει η γυναίκα
       μέσα στη πίστη την χριστιανική.
Προχωρώντας μέσα στην ιστορία
της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε
να υπάρχουν
                      εκτός από άντρες κριτές
και γυναίκες κριτές των Ισραηλιτών
                         όπως είναι η Δεββώρα.
Αναφέρονται ακόμη
                εκτός από κριτές
                      και μερικές προφήτιδες
     όπως είναι η Μαριάμ και η Όλδα.
 Μέσα στην Καινή Διαθήκη
 βλέπουμε την σπουδαία
                και τιμητική θέση
         που λαμβάνει η γυναίκα
             στο πρόσωπο της Παναγίας.
Η Παναγία,
   για το ανθρώπινο γένος,
           γίνεται η πύλη της σωτηρίας.
 Η ηθική ασυδοσία
που παρουσιάζεται σήμερα
σαν απελευθέρωση της γυναίκας
                                                   οδηγεί
στην εμπορευματοποίησή της
και στην παρουσίαση της
        ως ένα καταναλωτικό αγαθό.
 Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
της γυναίκας
                 επιβάλλεται για το καλό
                                      το κοινωνικό.
 Η μνήμη των αγίων
         μεγαλομαρτύρων γυναικών
αυτό μας διδάσκει.
Την αξιοποίηση όλων
των χαρισμάτων που διαθέτει
 η γυναίκα ενδεδυμένα
                  με την χάρη του Χριστού.
Μόνο τότε η γυναίκα καθίσταται
πραγματικά ίση με τον άνδρα
και όχι εμπορευματοποίησιμο
                                    είδος πονηρού.

Γαλ. γ' 23-δ' 5
4.12.2016