Αγαπητοί φίλοι,γνωστοί και άγνωστοι, σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου blog. Σας ευχαριστώ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε, για να το επισκεπτείτε...με τιμή π. Αντώνιος Χρήστου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΑ....

Translate-Μετάφραση σε άλλη γλώσσα

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Λίγα λόγια για την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία


Ο Σταυρός ως ύψος ταπεινοφροσύνης!


   

   του π. Αντωνίου  Χρήστου    Αγαπητοί Αναγνώστες με τη χάρη Του Θεού φτάσαμε κοντά στη μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής όπου η φιλόστοργη Εκκλησία μας προβάλει τον τίμιο Σταυρό για να λάβουμε δύναμη για την ανηφορική συνέχεια της περιόδου προς την Μεγάλη Εβδομάδα. Επομένως το σημερινό άρθρο μας δεν μπορεί να μην ασχοληθεί με τον Σταυρό και θα τον δούμε, όπως λέει και ο τίτλος του, ότι είναι το ύψος της ταπεινοφροσύνης. Τι εννοούμε; Οι απαντήσεις στις παρακάτω γραμμές…!

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Δ΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν I. N. Προφήτου Ἠλιοῦ Κόρμπι Βάρης Ἐβδομάδος 27 Μαρτίου ἔως 3 Ἀπριλίου 2022.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

 


 

Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site: http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail : p-elia-v@otenet.gr

 

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Δ΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν

27 Μαρτίου ἔως 3 Ἀπριλίου 2022.

 

27/3 Κυριακὴ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, Ματρώνης ἐν Θεσσαλονικῆ, Φιλητοῦ &Λυδίας μαρτύρων.

7:00-10:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία

16:45-17:30: Δ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὥρα 18:00: Κατανυκτικός Ἑσπερινός  εἰς Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας,  μέ ὁμιλητήν τόν Αἰδεσ. Πρωτ. π. Χαράλαμπον Παπαδόπουλον  (Λίβυον) ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κρήτης          

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

17η Ομιλία στο Βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου


Oμιλία στον Β΄ Κατανυκτικό Εσπερινό του π. Φιλοθέου Γρηγοριάτου "H πνευματική μας ασθένεια και η αγάπη του Θεού" (κείμενο)

 

Η  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΜΑΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΑΓΑΠΗ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΠΙΣΤΙ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ

 

---------------

 


Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε Δέ­σπο­τα,

Σε­βα­στοί Πα­τέ­ρες,

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἐν Χρι­στῷ ἀ­δελ­φοί.

 

Θέ­λω ἐν πρώτοις νά ἐκ­φρά­σω τήν εἰλικρινῆ χα­ρά καί εὐ­χα­ρι­στί­ες μου γι­ά τήν τι­μή καί εὐ­και­ρί­α πού μοῦ δί­δε­τε, ὥ­στε νά εὑ­ρί­σκω­μαι σή­με­ρα ἐν μέ­σῳ τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τοῦ πι­στοῦ λα­οῦ τῆς το­πι­κῆς σας ᾿Εκ­κλη­σί­ας, τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Γλυφάδας, με­τα­φέ­ροντας καί τά σε­βά­σμα­τα τοῦ ἁ­γί­ου Κα­θη­γου­μέ­νου καί Γέ­ρον­τός μου Ἀρχιμ. Χρι­στο­φό­ρου ὡς καί τῶν ἀδελφῶν καί Πατέρων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ἡ­μῶν Μο­νῆς τοῦ Ὁ­σί­ου Γρη­γο­ρί­ου Ἁ­γί­ου ῎Ο­ρους.

Εὐχαριστοῦμε, Σεβασμιώτατε, γιά τήν πηγαία εὐλάβεια καί θεοφιλῆ διακονία καί ἀφιέρωσή Σας στόν Χριστό καί τήν ἀνάληψη ἐκ μέρους Σας τοῦ ὑψηλωτάτου ἐπισκοπικοῦ ἀξι­ώματος ἀπό ἀγάπη καί ὑπακοή μόνο πρός Αὐτόν καί τήν Ἐκκλησία Του.

Πρόγραμμα Χοροστασιῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. 25ην Μαρτίου ὤς 3 Ἀπριλίου 2022.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΠΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

                          25  Μαρτίου  Παρασκευή  (Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκοῦ)

Ὣρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ.Λειτουργία εἰς Μητρ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης                   

                            Γλυφάδας

Ὥρα 19:00      Μεθέορτος Ἑσπερινός ἐπί  τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

                          καί  Γʹ Χαιρετισμοί εἰς Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βούλας

Ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός της Ι. Μ. Γλυφάδας με ομιλητή τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο.

 


Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Η Ορθοδοξία της Ορθοπραξίας και η Ορθοπραξία της Ορθοδοξίας….!


  

    του π. Αντωνίου  ΧρήστουΑγαπητοί Αναγνώστες οι δύο πρώτες Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής είναι αφιερωμένες στην Ορθοδοξία (στην σωστή πίστη δηλαδή) τόσο με την Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων, όσο και την 2η Κυριακή με την προβολή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τις Συνόδους εναντίον των Ησυχαστικών Έριδων (1341-1368) δηλαδή των αντιπάλων του όπως ο μοναχός Βαρλαάμ, ο Γρηγόριος Ακίνδυνος, ο Μανουήλ Καλέκας, ο Δημήτριος Κυδώνης και ο Ιωάννης Κυπαρρισιώτης κ.α. Διαχρονικά όμως η Εκκλησία καταδίκασε και όλους τους αιρετικούς που εμφανίστηκαν στην ιστορία της. Το γιατί θα το εξετάσουμε στις παρακάτω γραμμές. Ας ξεκινήσουμε …

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Γ΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν I. N. Προφήτου Ἠλιοῦ Κόρμπι Βάρης Ἐβδομάδος 20 ἔως 27 Μαρτίου 2022.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

  

Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site: http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail : p-elia-v@otenet.gr

 

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Γ΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν

20  ἔως 27 Μαρτίου 2022.

 

  20/3 Κυριακὴ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, τῶν ἐν τῆ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων, Μύρωνος Νεομάρτυρος τοῦ ἑξ Ἠρακλείου.

7:00-10:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία

17:00-17:45: Γ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Ὥρα 18:00: Ἑσπερινός  εἰς Ἱ. Ν. Ὑ.Θ. Φανερωμένης Βουλιαγμένης,  μέ   ὁμιλητήν τόν  Πρωτοπρ. π. Θεμιστοκλῆ  Χριστοδούλου ἐκ τῆς         Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν     

Ομιλία το Σάββατο Β΄ Νηστειών 2022


Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα Χοροστασιῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β.18ην ὤς 27ην Μαρτίου 2022.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΠΟ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

                          18  Μαρτίου  Παρασκευή

Ὥρα 18:30      Βʹ Χαιρετισμοί εἰς Ἱ.Ν. Ἁγίου Παύλου καί Ἁγίου Δημητρίου Γλυφάδας

                          19 Μαρτίου  Σάββατον  (Ἁγ. Μαρτύρων Χρυσάνθου καί Δαρείας)

Ὣρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ.Λειτουργία εἰς Μητρ. Παρεκκλήσιον ‘’Ἂξιόν Ἐστιν’’

                          Γλυφάδας

Ὥρα 17:30      Ἑσπερινός καί Ἱ. Εὐχέλαιον εἰς Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης

Λίγα λόγια για τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας

Αλυσίδα ανθρωπιάς & Αλληλεγγύης για τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό Λαό από την Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β.

 
Ἀριθμ.  Πρωτ. 198                  Ἐν Βούλᾳ τῇ  15 Μαρτίου 2022

 

Πρός τούς

Παν/τατους καί Αἰδ/τατους ἐφημερίους

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρόπολεως

ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ

 

Ἀγαπητοί Πατέρες,

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Η «πολυτέλεια» της απλότητος…                                                      του π. Αντωνίου  Χρήστου    Αγαπητοί Αναγνώστες δεν χρειάζεται κανείς να είναι Ιερέας ή μοναχός, για να μετέχει στις συχνές και πυκνές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κυρίως να καταλάβει ότι το ύφος και το πνεύμα κάπως αλλάζει σε σχέση με το υπόλοιπο χρόνο! Ιδιαίτερα στον Α΄ Κατανυκτικό Εσπερινό που τελέσθηκε αυτή η αλλαγή και μετάβαση είναι εμφανής ιδιαίτερα μετά την είσοδο και την αλλαγή των αμφίων των Ιερέων ή του Επισκόπου (από λευκά και λαμπρά σε μελανά μωβ, πορφυρά ή μαύρα) αλλά και το ψάλσιμο και στις ευχές να είναι πιο ήπιο και κατανυκτικό. Το ίδιο και στα άμφια της Αγίας Τραπέζης και στη γενικότερη διακόσμηση του Ναού. Αυτά θα μας απασχολήσουν στο σημερινό άρθρο μας, εσείς για άλλη μια φορά ακολουθήστε μας :

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν B΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν I. N. Προφήτου Ἠλιοῦ Κόρμπι Βάρης Ἐβδομάδος 13 ἔως 20 Μαρτίου 2022.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

 


Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site: http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail : p-elia-v@otenet.gr

 

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Β΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν

13  ἔως 20 Μαρτίου 2022.

 

  13/3 Κυριακὴ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,  Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ Ὀμολογητοῦ, Θωμᾶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

7:00-10:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία-Λιτάνευσις Ἱερῶν Εἰκόνων

16:45-17:30: Β’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

18:00 Β’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός  εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Γλυφάδας, μέ ὁμιλητήν τόν  Πανοσ. Ἀρχιμ.

π. Φιλόθεον, ἐκ τῆς . Μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους    

 

Ομιλία στο δια κολλύβων θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος


Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Ομιλία στην Α΄ Στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας μας


Πρόγραμμα Χοροστασιῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β.11ην ὤς 20ην Μαρτίου 2022.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΠΟ 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 20ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

                          11  Μαρτίου  Παρασκευή

 Ὥρα 19:00      Αʹ Χαιρετισμοί εἰς Ἱ.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βαρκίζης

                          12 Μαρτίου Σάββατον (Διά κολλύβων θαῦμα Μ. Θεοδώρου Τήρωνος)

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος  καί  Θ.Λειτουργία εἰς  Κοιμητηριακόν  Ἱ. Ν. Παμμεγ.  Ταξιαρχῶν  Γλυφάδας              

Ομιλία στην Προηγιασμένη της Παρασκεύης Α΄ Εβδομάδος Νηστειών 2022


Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή η μόνη αποδεκτή «πολεμική σύγκρουση» από την Εκκλησία μας.

 


                                                 του π. Αντωνίου Χρήστου   Με τη χάρη Του Θεού, φτάσαμε στα πρόθυρα άλλης μιας Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε γράψει φυσικά για το θέμα και άλλες φορές αλλά όσο και να αναφερθεί κανείς σε αυτή την κατανυκτική και ευλογημένη περίοδος της Εκκλησίας μας, καταλαβαίνει ότι είναι σαν να μην έχουμε πει τίποτα! Φέτος άλλωστε η περίοδος αυτή συμπίπτει με τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οπότε όπως λέει και  ο τίτλος μας θα τα συνδυάσουμε όσο και φαινομενικά να φαίνονται ότι είναι άσχετα…! Ας ξεκινήσουμε :

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου
Πατήστε πάνω στην Εικόνα


Δημοφιλή