axrhstou.blogspot.gr

axrhstou.blogspot.gr

axrhstou.blogspot.gr

axrhstou.blogspot.gr

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ/ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.


ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

________________________________________________ (Ονοματεπώνυμο)
______________________________________________ (Διεύθυνση κατοικίας)
Κηδεμόνα/ γονέα του/της μαθητ ______________________________________
που φοιτά στην _____τάξη του Σχολείου ____________________________________

Κύριοι,
Είμαι ορθόδοξος χριστιανός όπως και το παιδί μου, τα στοιχεία του οποίου αναγράφω παραπάνω.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ.2, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και το νόμο 1566/1985, η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρέχει παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών και ειδικά για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές να φροντίζει ώστε, όπως επί λέξει ορίζεται "Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη."
Παρά την ύπαρξη αυτής της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας και πλήθους σχετικών αποφάσεων Ανωτάτων Δικαστηρίων, το παιδί μου που φοιτά στο παραπάνω σχολείο έλαβε το έντυπο υλικό ( βιβλίο ) για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει την ονομασία «Φάκελος Μαθητή».
Αφού μελέτησα το υλικό αυτό το οποίο είδε και το παιδί μου, σας δηλώνω ότι :
ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
τον άνω «Φάκελο Μαθητή» του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει τη μορφή σχολικού βιβλίου, για τους παρακάτω νομίμους και αληθινούς λόγους :
1. Ο άνω «Φάκελος Μαθητή» περιέχει υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειών, και επιφέρει σύγχυση στη Ορθόδοξη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου, την οποία επιθυμώ να του παρέχεται.
2. Ο αντιπαιδαγωγικός τρόπος που παρουσιάζεται το άνω υλικό επιφέρει παιδαγωγική και γνωσιολογική σύγχυση στο παιδί, διότι δεν εμβαθύνει και δεν εμπνέει προς την Ορθόδοξη πίστη του κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Επιπλέον δεν παρέχει στο παιδί μου ούτε τα στοιχειώδη που χρειάζεται να γνωρίζει για την πίστη του ένας Ορθόδοξος Χριστιανός.
3. Ο «Φάκελος Μαθητή» παρουσιάζει μονόπλευρα άλλες θρησκείες ή θρησκευτικές ομάδες, αποκρύπτοντας επιμελημένα διδασκαλίες τους που περιέχουν φανατισμό, ρατσισμό και μίσος. Επομένως δεν είναι αληθής.
4. Σε κάθε περίπτωση δεν ανέχομαι την άνιση μεταχείρισή μου ως ορθοδόξου χριστιανού σε σχέση με άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα όπως των Μουσουλμάνων, Καθολικών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών που έχουν την ευχέρεια βάσει του άρθ. 68 του Ν. 4235/2014 και του άρθ. 55 Ν. 4386/2016 να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την κατηχητική –ομολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία ενώ εγώ, που ανήκω στην θρησκευτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, να μην έχω τέτοια επιλογή για ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών. Η άδικη αυτή μεταχείρισή μου καταφανώς αντίκειται στην Συνταγματική Αρχή της Ισότητας και της Ανεξιθρησκείας, που εσείς παραβιάζετε. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου ρητά ορίζει ότι κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους μαθητές του Παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις των γονέων τους, και βάση αυτής ασκώ την παρούσα Δήλωση.
Για τους λόγους αυτούς και με τη με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου,
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
το τέκνο που ασκώ την κηδεμονία να διδάσκεται για το τρέχον σχολικό έτος και στο εξής το μάθημα των Θρησκευτικών όπως το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συνθήκες και ο νόμος ορίζει, δηλαδή με ορθόδοξη ομολογιακή κατεύθυνση, μέσα από τα προϋφιστάμενα σχολικά εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, δηλαδή αυτά του σχολικού έτους 2016-2017. Σε καμία περίπτωση δεν συναινώ να αποτελέσει ο Φάκελος Μαθητή μέσο αξιολόγησης του παιδιού μου.
                                                                                       Ο / Η κηδεμόνας


                                                                                                           …………………………………………………..

Σημείωση : Η Πρωτότυπη δήλωση μαζί με το φάκελο του μαθητή, όπως ονομάζει το Υπουργείο το βιβλίο των Θρησκευτικών που μοίρασε, αποστέλλεται στο Υπουργείο ή στον Διευθυντή/τρια της Σχολικής Μονάδας, που φοιτά το τέκνο, ο οποίος/η και είναι υποχρεωμένος/η να το παραλάβει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθ 4 του Ν. 2690/1999 -ΦΕΚ Α' 45 και να τα διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την κατάθεση της Δήλωσής σας σε κάθε περίπτωση ζητάτε Αριθμό Πρωτοκόλλου


Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Κήρυγμα την Κυριακή Α΄ Λουκά.


Η πίστη και η πείρα συναντώνται
μέσα στον ίδιο καρδιακό χώρο.

«Επὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον» (Λκ. 5,5

του π. Παναγιώτου ΓκέζουΟ άνθρωπος, που δέχεται στην καρδιά του
                                                την αγάπη του Χριστού,
ανυψώνεται στο
                   «αρχαίο κάλλος της εικόνος του Θεού».
Η εμπιστοσύνη, όμως,
                   στον Κύριο επιβάλλει άλλα πράγματα.
Και ο Πέτρος δεν υπακούει στη λογική του
                                αλλά στου Χριστού τα θαύματα.
Και τα πράγματα έδειξαν ότι, παρά την αντίθετη
πείρα και τις αρνητικές προοπτικές,
            πέτυχαν μία θαυμάσια, ιχθύων, συγκομιδή.
Στη ζωή τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει
                                                      η ανθρώπινη λογική,
τον έχει η θεία παντοδυναμία του Θεού,
                                        που τον άνθρωπο ευεργετεί.
Με αυτή  την εμπιστοσύνη και,
                                   στο θέλημα του Θεού, υπακοή
ανοίγουν νέες προοπτικές
                                             και δυνατότητες στη ζωή.
Θα πει κανείς: μα θα παραθεωρήσουμε
την ανθρώπινη πείρα;
Όχι βέβαια. Απλώς θα την υποτάξουμε
                                στη λογική της πίστεως, τη θεία.
Η κάθε θεϊκή εντολή δεν καταργεί την εμπειρία,
αλλά την ανυψώνει σε άλλα επίπεδα,
                             την φωτίζει και την εξανθρωπίζει.
Ο Χριστός, ο αρχηγός της ανθρώπινης σωτηρίας,
έδωκε νέα πνοή στα
                     ανώτερα επαγγέλματα, στην εργασία
και οι εργαζόμενοι βρήκαν τον πολυτιμότερό τους
 συμπαραστάτη. Νόμος βασικός
                                        και πρωταρχικής σημασίας,
δια τον άνθρωπο
                     της παραδεισιακής εποχής, η εργασία
μεταβλήθηκε και αυτή,
                     ύστερα από την αμαρτία, από ευλογία
σε κατάρα,
που γέμιζε την ψυχή του εργαζόμενου
                                                                 με απελπισία.
Ο Πέτρος και οι συνάδελφοί του
«δι’ὅλης τῆς νυκτός κοπιάσαντες οὐδέν ἔλαβον».
Μέσα στο σκοτάδι της νύχτας,
                                       γεμάτη μόχθο και αγρυπνία,
ήταν άκαρπη η δική τους εργασία.
Αλλά και εκείνων, που δε γνώρισαν ακόμη
τον Κύριο ή , και αν Τον γνώρισαν στον τομέα
                                                          της εργασίας τους,
Τον αγνοούν θεληματικά,
                                          έστω και αν η εργασία τους
δε γίνεται πάντοτε στο σκοτάδι της νύχτας,
                                       χωρίς φως φυσικό ή τεχνητό,
αλλά στης ημέρας την φωτοπλημμύρα,
η οποία δεν παύει, επίσης, να είναι γεμάτη
από κόπο και μόχθο κυρίως ψυχικό.
      Παρ’ όλα τα τεχνικά μέσα και το συγχρονισμό,
η ψυχή του εργαζόμενου ασφυκτιά
                                                              και «αγκομαχά»
κάτω από το βάρος της εκμεταλλεύσεως
                             και μέσα στην έλλειψη της χαράς.
Και αν κάποτε η εργασία αυτή δεν σωρεύει
πλούτο υλικών αγαθών,
                     πάντως και οπωσδήποτε θα πλουτίζει
         τον εργαζόμενο πιστό με πνευματικά αγαθά,
που συντηρούν την οικογενειακή ευτυχία
                                      και την κοινωνική ισορροπία.
Η ζωή μας χρειάζεται πίστη.
                                              Χωρίς την πίστη στο Θεό,
ο κάθε άνθρωπος τελικά μένει μόνος του
επάνω στη γη, δεν έχει ούτε πυξίδα
                          στη ζωή του, ούτε προσανατολισμό.
Και η πίστη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια,
                  αλλά η βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός
είναι ο Θεάνθρωπος Σωτήρας μας,
                                          ο φίλος μας και ο αδελφός.
    Χωρίς πάλι την απλότητα της καρδιάς
ούτε η πίστη μπορεί να εδραιωθεί
                ούτε το θαύμα να γίνει στη δική μας ζωή.
Αν δεν έχουμε την παιδική απλότητα
να δεχτούμε ότι για το Θεό τα πάντα είναι δυνατά,
τότε δυστυχώς και η ίδια μας η πίστη
                        θα εξασθενεί και θα χαθεί σταδιακά.
Ο Χριστός μάς καλεί όλους να γίνουμε
                  μαθητές Του, το λόγο Του να ακούσουμε
να Τον μιμηθούμε στην πορεία Του
                 μέσα στον κόσμο και το φως και τη χαρά
της Αναστάσεως μαζί Του να ζήσουμε.
Άρα η υπακοή στο θέλημα του Θεού
μπορεί να εννοηθεί μόνο, όταν γίνεται
                            με προθυμία, όχι καταναγκαστικά,
         ούτε από φόβο, αλλά με ζέση ψυχής, με χαρά,
με διάθεση αγωνιστική.
  Όλα αυτά τα στοιχεία, πίστη, απλότητα, υπακοή
                          στο θέλημα του Θεού και προθυμία,
είναι  τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή μας.
Είναι εκείνα που δεν θα μας αφήσουν μέσα
              στους πειρασμούς του κόσμου, στην κακία.
Αρκεί να θέσουμε
               ως πρώτη επιλογή στη ζωή μας το Χριστό
και να μιμηθούμε τον Πέτρο,
τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι
                      «ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ».
 Άμα μπει στην ψυχή μας
                                          η ἀγάπη στον Ιησού Χριστὸ,
«ο πολύτιμος μαργαρίτης»,
              τα αφήνουμε όλα και ακολουθούμε Αυτόν.
Και νομίζω πως κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
Μόνο με την θαυμαστή επέμβαση του Θεού
                                                           μέσα στην ιστορία
και την προσωπική μας ζωὴ
                                             μπορεί ο κόσμος να σωθεί
και να μεταμορφωθεί
 σε μια πραγματικότητα, που ζούμε
                                             στο πρόσωπο του Χριστού
και στο έργο της Εκκλησίας. Γιατί, μακριά και έξω
από τον χαρισματικό χώρο Της, κάθε ελπίδα
                                για αληθινή αλλαγή και ευτυχία
παραμένει μια απάτη και ουτοπία.
Αυτήν ακριβώς τη σύνθεση πείρας
και πίστης  καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε.
Με τον τρόπο αυτό θα βαδίσουμε σταθερά
στη γη προχωρώντας προς
                  τη βασιλεία του Θεού να σταματήσουμε.

Ιερέας Π. Γκέζος


Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Λίγα λόγια για τους Παλαιοημερολογίτες.


Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ενοριακή Τράπεζα Αγάπης του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας, λίγες μέρες πριν ανοίξει για το εκκλησιαστικό έτος 2017-2018.

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΡΟΝΤΗΡΗ & ΑΡΤΕΜIΣΙΟΥ
16675  ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ  210 9680397 – FAX  210 9681578

Βρισκόμαστε περίπου δύο εβδομάδες πριν ανοίξουμε επίσημα για το νέο Εκκλησιαστικό έτος 2017-2018 και δόξα τω Θεώ αρχίζουμε και γεμίζουν τα ράφια μας σιγά σιγά. Όπως βλέπετε από τις σημερινές (20/9/2017) φωτογραφίες όμως, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο και κυρίως τα ψυγεία μας είναι εντελώς άδεια. Ας ελπίσουμε να βρούμε ανταπόκριση και να γεμίσουν και αυτά. Όσοι μπορείτε συμβάλλετε και βοηθήστε προς αυτή την κατεύθυνση.

              Για το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας
Ο Πρόεδρος

Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Χρήστου.
Λίγα λόγια για τον Μοναχισμό.


Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Λίγα λόγια περί Ορθόδοξων Ιερών Ναών.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ... Όμορφη διδακτική ιστορία!
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ
μια γυναίκα φρόντιζε τον κήπο του σπιτιού της, όταν ξαφνικά βλέπει τρεις γέροντες, φορτωμένους με τις εμπειρίες της ζωής, να την πλησιάζουν στην είσοδο του σπιτιού. Παρόλο που δεν τους γνώριζε, τους είπε: Δεν σας γνωρίζω, όμως πρέπει να πεινάτε. Περάστε, αν θέλετε, να φάτε κάτι.
Αυτοί την ρωτάνε: Ο άντρας σου είναι στο σπίτι; Όχι δεν είναι εδώ, απάντησε εκείνη. Τότε δεν μπορούμε να έρθουμε, της λένε οι γέροντες. Όταν επέστρεψε ο σύζυγος, η γυναίκα του περίγραψε το περιστατικό.Ας έρθουν, τώρα που επέστρεψα! 
Η γυναίκα βγαίνει έξω να προσκαλέσει ξανά τους γέροντες στο τραπέζι, μιας και ήταν ακόμη εκεί. Δεν μπορούμε να έρθουμε όλοι, της λένε οι τρεις γέροντες. Η γυναίκα, έκπληκτη, τους ρωτά γιατί! 

Ο πρώτος, λοιπόν, από τους τρεις της εξηγά ξεκινώντας να της συστήνεται: Είμαι ο Πλούτος, της λέει. Της συστήνει, μετά, τον δεύτερο που είναι η Ευτυχία. Και, τέλος, τον τρίτο που είναι η Αγάπη. Τώρα, της λένε, πήγαινε στον άνδρα σου και διαλέξτε ποιος από τους τρεις μας θα έρθει να φάει μαζί σας. Η γυναίκα επιστρέφει στο σπίτι και διηγείται στον άντρα της αυτά που της είπαν οι γέροντες.
Ο άνδρας ενθουσιάζεται και λέει: Τι τυχεροί που είμαστε! Να έρθει ο Πλούτος! Έτσι θα έχουμε όλα όσα επιθυμούμε! Η σύζυγος του όμως δεν συμφωνούσε:Και γιατί να μην έχουμε τη χαρά της Ευτυχίας; Η κόρη τους που άκουγε από μια γωνιά, τότε, τους λέει: Δε θα ταν καλύτερα να καλούσαμε την Αγάπη; Το σπίτι μας θα είναι πάντα γεμάτο αγάπη! Ας ακούσουμε αυτό που λέει η κόρη μας, λέει ο σύζυγος στη γυναίκα του.Πήγαινε έξω και πες στην Αγάπη να περάσει στο σπιτικό μας.
Η γυναίκα βγαίνει έξω και ρωτά: Ποιος από εσάς είναι η Αγάπη; Ας έρθει να δειπνήσει μαζί μας. Η Αγάπη τότε ξεκινά να προχωρά προς το σπίτι και οι δύο άλλοι να τον ακολουθούν!Έκπληκτη η γυναίκα, ρωτά τον Πλούτο και την Ευτυχία:Εγώ κάλεσα μόνο την Αγάπη. Γιατί έρχεστε κι εσείς;
Και απαντούν κι οι τρεις γέροντες μαζί: Αν είχες καλέσει τον Πλούτο ή την Ευτυχία, οι άλλοι δύο θα έμεναν απέξω. Τώρα όμως που κάλεσες την Αγάπη, όπου πάει η Αγάπη, πάμε κι εμείς μαζί της!

Θερμή παράκληση για κοινοποίηση των Βίντεο που βλέπετε!

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙ-ΠΑΡΑΜΥΘΙ (Christmas Anti-Fable -) Trailer

Χριστουγεννιάτικο Αντι-Παραμύθι / Christmas Anti-Fable
Σκηνοθεσία: Efthimios Hatzis | Διάρκεια: 27’


Βαθιά μέσα στη γη, ένα έμβιο είδος βρίσκεται υπό εξαφάνιση από κάποια ανεξήγητη ασθένεια. Αυτά τα Χριστούγεννα, οι τρεις κορυφαίοι επιστήμονες από Ασία, Ευρώπη και Αφρική καλούνται να εφαρμόσουν ως έσχατη λύση, μια πρωτοποριακή μέθοδο θεραπείας. Ποιος θα μεταλλαγεί σε σκουλήκι για τη σωτηρία του πλανήτη;   Christmas Anti-Fable - Trailer from Eythimis Hatzis on Vimeo.


   19 Σεπτεμβρίου:Φεστιβάλ Δραμας
   29 Σεπτεμβρίου σινεμά:ΟΠΕΡΑ Ακαδημιας 57
   CHRISTMAS ANTI-FABLE
   Μια ταινια του Εύθυμη Χατζη 
   απο το διήγημα του Ηλία Βουλγαρακη;ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ αντί-παραμυθι
   Διασκευή σεναρίου:Πατ.Κωνσταντινος Στρατηγοπουλος
   με Δημήτρης Ημελλος--Had Huang--Sunny Dhilebo
   Νικήτας Τσακιρογλου--Τιτίκα Σαριγκουλη--Γλυκερια Πατραμάνη 
   Μιχάλης Οικονόμου--Πέτρος Πετρακης--Ιωσηφ Πολυζωιδης
   Διεύθυνση φωτογραφίας:Παναγιώτης Κλειδαράς 
   Μοντάζ:Λαμπης Χαραλαμπιδης--sound design:Μανώλης Μανουσακης
   Σκηνικά κοστούμια: Ελένη Καριωρη--costume designer:Ιόλη Μιχάλη αλοπουλου
   Μουσικη:Ευανθίας Ρεμπουτσικα
   Executive producer: Κώστας Λαμπροπουλος
   Εκτέλεση παραγωγής:View Master Films

   Κήρυγμα την Κυριακή μετά του Σταυρού.

   Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

   Ο Τίμιος Σταυρός το σύμβολο και η πορεία του γνήσιου Χριστιανού.

   Ο Τίμιος Σταυρός το σύμβολο και η πορεία του γνήσιου Χριστιανού.
   ΠΗΓΗ : Κιβωτός της Ορθοδοξίας, Αναδημοσίευση : http://euxh.gr Συντάκτης  π.Αντώνιος Χρήστου
    Σε κάθε νέα Εκκλησιαστική χρονιά , η πρώτη μεγάλη γιορτή, εκτός από το Γενέσιο της Θεοτόκου, πάντα είναι η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου. Γιατί συμβαίνει αυτό; Καταρχήν για ιστορικούς λόγους αφού η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, πλήθη πιστών άρχισαν να συρρέουν για να αγγίξουν το Τίμιο Ξύλο.
   Επειδή, όμως, συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι. Έτσι οι Θεοφόροι Πατέρες τοποθέτησαν σε αυτή την ημέρα την εορτή της Υψώσεως του Σταυρού στο Εορτολόγιο της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι Συναξαριστές, που στις 14 Σεπτεμβρίου αναφέρουν και συνδέουν μια άλλη  ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αυτή στην Κωνσταντινούπολη το 628 μ.Χ. από τον βασιλιά Ηράκλειο, όταν νίκησε και ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό από τους Αβάρους, οι οποίοι τον είχαν αρπάξει όταν κατέκτησαν τους Αγίους Τόπους.
       Κυρίως όμως οι λόγοι είναι θεολογικοί. Γιατί ο Χριστός μας με σαφήνεια διακήρυξε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος αν θα ακολουθήσει τον Χριστό ή όχι. Αν όμως απαντήσει καταφατικά ότι θέλει, τότε ο Σταυρός και η σταυροαναστάσιμη πορεία στην ορθόδοξη Εκκλησία είναι μονόδρομος...! Ο Απόστολος Πέτρος μας το τονίζει ξεκάθαρα : «Χριστός υπέρ υμών έπαθεν υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν ίνα επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού» (Α’ Πέτρ. β’ 21). Και ο ίδιος ο Κύριος μας  υπογραμμίζει με τον πιο εκκοφαντικό τρόπο, ότι: «Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς. τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!» (Ματθ. 7,13-14).
      Δυστυχώς όμως, στην εποχή της τεχνολογικής προόδου και των ανέσεων και της νοοτροπίας του εύκολου κέρδους, ο Σταυρός και η πορεία του Κυρίου, δεν είναι αρεστή από των πολύ κόσμο, ακόμη και από ανθρώπους της Εκκλησίας, που προτιμούν ένα Χριστιανισμό που δεν έχει τόσο άσκηση και παράδοση, αλλά μόνο τονίζεται η χαρά και η Ανάσταση, ξεχνώντας πως για να έρθει η Ανάσταση προϋποθέτει Γολγοθά και χωρίς Γολγοθά και Σταυρό, δεν θα έρθει ποτέ Ανάσταση!   Αυτή την πορεία προτίμησαν οι φίλοι Του Κυρίου, οι Άγιοι! Αυτή την πορεία ευαγγελίζεται η Αγία Γραφή. Αυτή την πορεία μας δίδαξε με το Πάθος και την Ανάσταση ο ίδιος ο Κύριος. Αυτή την πορεία ακολούθησαν οι Απόστολοι και όπως είπαμε όλοι οι Άγιοι, αυτή την πορεία σφράγισαν με την Γιορτή του Τιμίου Σταυρού οι θεοφόροι πατέρες.
       Στους Χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού, μεταξύ άλλων ψέλνουμε:         «Χαῖρε Σταυρέ, οἰκουμένης φύλαξ· χαῖρε, ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.»  και πιο κάτω:    «Χαῖρε, δι’ οὗ εὐλογεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δι’ οὗ προσκυνεῖται ὁ Κτίστης». και επισφραγίζει την πρώτη ωδή το «Χαῖρε, Ξύλον μακάριον». Πόσο ουσιαστικά θεολογικά λόγια, πέρα από την όμορφη ποιητικότητα και σύνθεση την οποία τα χαρακτηρίζουν. Σταυρό μας δίνει η Εκκλησία και μας φορεί με την Βάπτισή μας. Σταυρικό σχήμα έχουν οι περισσότεροι Ναοί και κυρίως στην κορφή κάθε Τρούλου. Με Σταυρό του Ευαγγελίου πάνω στο Ιερό Αντιμνήσιο ξεκινάει η κάθε Θ. Λειτουργία, με το σχηματισμό του σημείου του Σταυρού, ξεκινά η προσευχή και κάθε κρίσιμη πορεία και απόφαση κάθε ορθόδοξου Χριστιανού.
        Γι αυτό ο Σταυρός ενοχλεί και θέλουν να το εξαλείψουν οι εχθροί της Εκκλησίας κάθε εποχής και πίσω από όλους αυτούς, ο ίδιος ο Διάβολος. Θέλουν να βγει από τα δημόσια κτήρια και τις υπηρεσίες. Να μη το φοράνε καν σε ορατό μέρος οι ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ακόμη και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες σε δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, προσπαθούν με κανονισμούς να απαγορεύσουν σε αθλητές να κάνουν το Σταυρό τους σε πανηγυρισμούς ή όταν μπαίνουν αλλαγή ή προσπαθούν τα κανάλια να μη δείχνουν αυτά τα πλάνα. Στη χώρα μας κάποιοι απαιτούν να βγει ακόμη και από την Ελληνική Σημαία μας  ο Σταυρός. Πρόσφατα γνωστή αλυσίδα σούπερ Μάρκετ είχε πλάνο στη διαφήμισή του από γνωστό μας Ελληνικό νησί, στο οποίο είχαν αφαιρεθεί όλοι οι Σταυροί από τα Εκκλησάκια που υπήρχαν στο πλάνο...κ.α.! 
        Αλλά αυτοί αδιάφοροι ως εχθροί του Σταυρού και της Εκκλησίας και κάνουν την "δουλειά" τους και είναι συνεπής με τα πιστεύω τους. Εμείς όμως οι Χριστιανοί τι δικαιολογία έχουμε και γιατί δεν βρίσκουμε το αληθινό νόημα του Σταυρού στη ζωή μας; Γιατί δεν θέλουμε να νηστεύσουμε; Γιατί δεν θέλουμε να σηκωθούμε νωρίς για να είμαστε στην Θ. Λειτουργία; Γιατί δεν θέλουμε να μοιραστούμε από τα λίγα ή τα πολλά υπάρχοντά μας; Γιατί δεν θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές Του Κυρίου και προσπαθούμε να βρούμε συνεχώς παραθυράκια ή να κάνουμε το εμπαθές και πολλές εφάρματο θέλημά μας; Τόσα ερωτήματα που καλούμαστε στη πράξη να δώσουμε την «καλή απολογία» και τώρα αλλά και κατά την ημέρα της εξόδου μας από αυτή την ζωή, όπου γίνεται η μερική κρίση, αλλά κυρίως την φοβερά ημέρα της γενικής κρίσεως όπου ο Δικαιοκρίτης Χριστός, θα έρθει ένδοξα να μας κρίνει όλους. 
        Δεν τα λέμε όλα αυτά για να υπάρχει φοβέρα ή καταναγκασμός, αλλά τα υπενθυμίζουμε γιατί Χριστιανός σημαίνει πέρα από τον τίτλο μας, ανάληψη ευθύνη, συνέπεια και συνέχεια στη πνευματική του ζωή. Όσο λοιπόν νωρίτερα σηκώσουμε αγόγγυστα τον προσωπικό μας Σταυρό, όσο πιο χαρά έχουμε στις δοκιμασίες και τις θλίψεις, τόσο πιο πολύ πιθανότητα Ανάστασης έχουμε! Ο Σταυρός μας κοσμεί ολόκληρους αδελφοί μου και αλίμονο αν απλά είναι ένα κόσμημα πάνω μας, χωρίς να νοηματοδοτεί την όλη ύπαρξη μας. Εύχομαι από καρδιάς να μην ανήκουμε σε αυτούς που δυστυχώς έχουν τον Τίμιο Σταυρό για διακοσμητικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους στη ζωή τους...!

   Θυρανοίξια και τέλεση Εσπερινού της πρώτης Ιεράς Πανήγυρης του Ιερού Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου της Αγίας Σοφίας και των τριών Θυγατέρων της Αγάπης, Πίστεως και Ελπίδος, από την Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ε. Β. Β. & Β. κ. Παύλου.


   Με ιδιαίτερη κατάνυξη το απόγευμα της 16ης Σεπτεμβρίου 2017,  τελέστηκαν από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχης  κ. Παύλο  τα θυρανοίξια του νέου Ιερού Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγάπης, Πίστεως και Ελπίδος,  στο συνοικισμό Χέρωμα Βάρης.  Ένα γεγονός που μέχρι χθες ήταν απλά όνειρο και μια διεκδίκηση χρόνων από τους κατοίκους της συγκεκριμένης συνοικίας, που έδιναν και δίνουν μάχη για την πλήρη αναγνώριση των ιδιοκτησιών τους και τη μετατροπή του Χερώματος σε μια βιώσιμη και όμορφη γειτονιά. Το ίδιο αίσιο τέλος είχε και ο οραματισμός και οι ενέργειες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου από τα πρώτα έτη της ενθρονίσεώς του μέχρι σήμερα, ο οποίος χάρις στις δικές του ενέργειες και συστάσεις αποκαταστάθηκε η κανονική εκκλησιαστική τάξη, καθώς  η ανέγερση του Ιερού Παρεκκλησίου (που είναι λυόμενος χωρίς θεμέλια) έγινε με χορηγία του Μεγάλου Ευεργέτου της Ιεράς Μητροπόλεως κ.  Αθανασίου Μαρτίνου, κατόπιν αιτήματος του συλλόγου της περιοχής “Νυμφόληπτος”, και με την βοήθεια της Δημοτικής Αρχής και της Τοπικής Εκκλησίας, αποκαταστάθηκαν οι όποιες αρχικές νομικές και οικολογικές εκκρεμότητες και μονομερείς αντικανονικές εκκλησιαστικά ενέργειες και παρεξηγήσεις.

   Στην Ακολουθία των θυρανοιξίων που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος πλαισιωμένος από Ιερείς της περιοχής, παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, ο Κτήτωρ και Δωρητής του Ιερού Παρεκκλησίου και Μεγάλος ευεργέτης της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου Νυμφόληπτος, και πλήθος πιστών από την ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος της Βάρης και το συνοικισμού του Χέρωμα.

   Εν συνεχεία τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου μετά Αρτοκλασίας. Με το πέρας της Ακολουθίας  ο  Σεβασμιώτατος στη σύντομη προσλαλιά του αναφέρθηκε στην ιστορία του ναού, στα πολλά προβλήματα που υπήρξαν και ευχαρίστησε όσους κοπίασαν για την αποπεράτωσή του προκειμένου να παραδοθεί στην κοινή λατρεία. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους καλή καρποφόρο Εκκλησιαστική Χρονιά και μοίρασε τον ευλογημένο άρτο.
                                   Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως