Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ


ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ


15Μία απάντηση «φωτιά» απέστειλε ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου (ο γνωστός «Χριστόδουλος τών Σκουριών τής Χαλκιδικής») στόν επικεφαλής Συναλλαγματικών Ισοτιμιών τής Deutsche Bank Μπιλάλ Χαφέζ, μέ αφορμή τήν κυπριακή κρίση καί τή δήλωση τού τραπεζίτη ότι «μόνο ο Χριστός μπορεί νά σώσει τήν ευρωζώνη». Ο δυναμικός αρχιμανδρίτης «σφυροκοπά» τόν αξιωματούχο τής τράπεζας καί καταγγέλλει τήν ευρωζώνη πού, όπως λέει, «στραγγαλίζει καί εξοντώνει τά έθνη».Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: «Αξιότιμε κ. Μπιλάλ Χαφέζ, στίς 17/3/2013, μέ τήν κρίση πού επήλθε στήν ευρωζώνη μέ αφορμή τό πρόβλημα τής Κύπρου, έχοντας επίγνωση τής πραγματικής κατάστασης, βγήκατε δημοσίως καί δηλώσατε ότι “μόνο ο Χριστός μπορεί νά σώσει τήν ευρωζώνη”. Επειδή τυγχάνω, χάριν άκρας οικονομίας τού Ιησού Χριστού, Λειτουργός Του, καί γνωρίζω τό Πανάγιο Θέλημά Του, θά ήθελα εκ μέρους Του νά σάς διαβιβάσω ότι ο Κύριος Ιησούς θέλει τήν σωτηρία όλου του κόσμου καί τής ευρωζώνης. Δυστυχώς όμως, παρ’ ότι -Παντοδύναμος ών- θέλει νά σώσει τήν ευρωζώνη, δέν δύναται.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τήν αγάπη τού Χριστού τήν χαρακτηρίζει ο απόλυτος σεβασμός στήν ελεύθερη βούληση τού ανθρώπου, τήν οποία δέν παραβιάζει καί πολύ περισσότερο δέν τήν καταλύει γιά κανέναν απολύτως λόγο• ακόμα καί μέσα στόν ίδιο τόν παράδεισο τό πλάσμα Τού αποφασίζει τήν καταστροφή του.

Ο λόγος πού ο Χριστός αδυνατεί νά.... παρέμβει γιά νά σώσει τήν ευρωζώνη είναι τό γεγονός ότι η ίδια η ευρωζώνη, συσταθείσα καί επιθυμώντας μέ ευρωπαϊκό Σύνταγμα νά κατοχυρώσει τό ευρωπαϊκό οικοδόμημα καί τόν εαυτό της, δέν θέλησε εντός αυτού του Συντάγματος νά υπάρχει ούτε η παραμικρή αναφορά στό όνομά Του ή έστω στήν χριστιανική κληρονομιά. Έτσι, εφ’ όσον η ευρωζώνη ούτε τό Όνομά Του δέν θέλει νά αναφέρει, Εκείνος σέβεται τήν επιλογή τής ευρωζώνης καί δέν επεμβαίνει, διότι η ενέργειά Του, όπως κατανοείτε, θά εθεωρείτο «αντισυνταγματική» εξ όλων αυτών τών αυτόκλητων σωτήρων, πού ο καθένας υποστηρίζει ότι μέ τίς δικές του ενέργειες θά τήν σώσει. 

Επιπλέον, η ευρωζώνη όχι μόνο δέν αγαπά Αυτόν πού θεωρείτε ότι είναι ο μόνος πού μπορεί νά τήν σώσει, αλλά μισεί τό Πνεύμα Του καί αγαπά τό πνεύμα τού αντικειμένου.

Εκείνος είπε γιά τούς ανθρώπους: Ελεον θέλω…” (Ματθ. ΙΒ΄ 7), γιά δέ τήν ευρωζώνη είπε: “Φορτίζετε τούς ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καί αυτοί ενί τών δακτύλων υμών ου προσψαύετε τοίς φορτίοις” (Λουκ. ία΄,46). Εκείνος είπε: “Δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, (…) εάν δανείζητε παρ’ ών ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστι; καί γάρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τά ίσα”(Λουκ. στ΄, 34-35). Η ευρωζώνη συστηματικά, ως ο χειρότερος τοκογλύφος όλων τών εποχών, χορηγεί δάνεια όχι “ίνα απολάβη τά ίσα”, αλλά γιά νά καταστρέψει ολοσχερώς τούς δανειζομένους.

Εκείνος ήρθε νά ενώσει όλους τους ανθρώπους μέ τήν αγάπη Του: “Ίνα πάντες εν ώσι” (Ιωάν. ΙΖ΄,21). Η ευρωζώνη θέλησε νά προβεί σέ ένωση τών ανθρώπων μέ τόν “μαμωνά”, τό ευρώ, καί βιώνει τόν διασκορπισμό καί τήν καταστροφή τών μελών της• βιώνει τό: “Ο μή συνάγων μετ’ εμού σκορπίζει” (Λουκ.ία΄, 23). Εκείνος είπε: “Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους” (Ιωάν. ΙΓ΄,34). Η ευρωζώνη διαλύει τά έθνη, καταντά φτωχούς κι ανέργους τους πολίτες, καθιστά αδύνατη τήν επιβίωσή τους, τήν εξασφάλιση τών φαρμάκων τους, τούς αναγκάζει νά αυτοκτονούν, αλλά τήν ευρωζώνη τό μόνο πού τήν νοιάζει ως στυγνό τοκογλύφο είναι νά πάρει πίσω τους υπέρογκους τόκους. 

Η ευρωζώνη γαλούχησε τά μέλη της στήν λατρεία τού μαμωνά σέ τέτοιο βαθμό, πού κι όταν αυτά τά μέλη τής υφίστανται τίς οδυνηρές συνέπειές του, μέ τήν συμπαράσταση τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου νά συκοφαντούν καί νά βλασφημούν τόν Χριστό μέσα στίς χειμαζόμενες πρωτεύουσές τους, σέ τέτοιο βαθμό, πού ούτε οι σταυρωτές Του δέν διανοήθηκαν νά τό κάνουν.

Είναι τυχαίο τό γεγονός ότι η ευρωζώνη κατά προτεραιότητα  “στραγγαλίζει” καί καταστρέφει τά έθνη Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία (αφού πρώτα τά μέθυσε μέ τά δάνεια τού μαμωνά),τά οποία έθνη εχαρακτηρίζοντο από τό βαθύ θρησκευτικό τους συναίσθημα καί τήν χριστιανική τους πολιτισμική κληρονομιά;

Επειδή μέσα σ’ όλη αυτή τήν κρίση εσείς μόνο αναγνωρίσατε ποιός είναι πραγματικά Αυτός πού δύναται ως μόνος Σωτήρ νά σώσει τήν ευρωζώνη, μή θέλοντας η ευγενική σας ψυχή νά ελπίζει επί ματαίω, αισθάνθηκα τήν ανάγκη νά σάς ενημερώσω εν ολίγοις, ως Λειτουργός Του, γιά ποιό λόγο ο Χριστός δέν μπορεί νά σώσει τήν ευρωζώνη. Καί, δυστυχώς, ταύτα πάντα ούτε “αρχαί ωδίνων” ακόμα δέν είναι. Ο δέ Χριστός ένα έχει νά απευθύνει στήν ευρωζώνη καί στά μέλη της: “Εγνωκα υμάς ότι τήν αγάπην τού Θεού ουκ έχετε εν εαυτοίς (αλλά τού μαμωνά). Εγώ ελήλυθα εν τώ ονόματι τού πατρός μου, καί ου λαμβάνετε μέ• εάν άλλος έλθη εν τώ ονόματι τώ ιδίω, εκείνον λήψεσθε” (Ιωάν.ε΄, 42-43).

Οι δέ λαοί τής ευρωζώνης, μετά τόν οικειοθελή υπέρογκο δανεισμό τους, τήν εξαθλίωσή τους, τόν έλεγχο από τούς επιτρόπους της, τόν ηλεκτρονικό έλεγχο τών συναλλαγών τους από 500 ευρώ καί πάνω, τήν λήστευση τών καταθέσεών τους, τήν κατάλυση τής εθνικής κυριαρχίας τους καί τό αδιέξοδό τους (μέσα στό ευρώ μέ αργό θάνατο ή έξω από αυτό μέ ακαριαίο), εκείνο μόνο πού πρέπει νά περιμένουν τώρα είναι η υλοποίηση τού ίγ΄ κεφαλαίου τής Αποκαλύψεως: “Καί ποιεί πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ελευθέρους καί τούς δούλους, (…) ίνα μή τίς δύναται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μή ο έχων… τόν ενιαίο κωδικό αριθμό πού θά τού δώσει η ευρωζώνη.

Μετά τιμής,
Αρχιμ. π. Χριστόδουλος Αγγελόγλου»


  Πνευματικός καί εφημέριος του Ι. Ησυχαστηρίου «Παναγία, η Φοβερά Προστασία