Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

«Μεταμοσχεύσεις. Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Οι "Αναβάσεις" βρέθηκαν στην ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» και ολοκλήρωσαν κατά 95% τις δημοσιεύσεις των ομιλιών και εισηγήσεων των ομιλητών στην συγκεκριμένη πολύ ενδιαφέρουσα για τις ζωές μας ημερίδα.

Θα βρείτε τις δημοσιεύσεις πατώντας στον σύνδεσμο Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις. Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»

20-4-13 Σ.Ε.Φ. Χορός "Εν Ψαλτηρίω" εν δράσει


20-4-2013 Σ.Ε.Φ. Η βυζαντινή χορωδία "Εν Ψαλτηρίω" ψάλει στην ημερίδα :«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»

Πλάνες & ψεύδη γύρω απ' το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Ομιλία π.Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου στην ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η ομιλία με θέμα «Πλάνες & ψεύδη γύρω απ' το θέμα των μεταμοσχεύσεων» του  π.Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου  στην ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Πηγή αρχείου floga.gr

Διασώζεται ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος; Ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἐμμανουήλ Παναγόπουλου στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»


( Ἡ ὁμιλία (σέ mp3) βρίσκεται πατώντας ἐδῶ
Οἱ ὑπόλοιπες εἰσηγήσεις -ὁμιλίες βρίσκονται πατώντας ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;» )
Διασώζεται ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος; 

Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητὴς Χειρ/κῆς ΕΚΠΑ
τ. Συν/τής Δ/τής Χειρουργὸς ΕΣΥ
Νοσοκομεῖο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»)

Ἀσφαλῶς ἡ ἐρώτηση αὐτὴ ἀκούγεται παράξενα, ἀφοῦ ἀφορᾶ ἕνα ζήτημα, ποὺ ἐδῶ καὶ 45 χρόνια βρίσκεται στὸ προσκήνιο τῆς ἰατρικῆς, καὶ ὄχι μόνον, ἐπικαιρότητας, ταυτοχρόνως δέ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει νομοθετικὰ κατοχυρωθεῖ σὲ ὁλόκληρο τὸ δυτικὸ κόσμο, καὶ ὄχι μόνον.
Οἱ μεταμοσχεύσεις ὀργάνων ξεκίνησαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 60. Εἶχαν ὅμως τότε νὰ ἀντιμετωπίσουν δυὸ σοβαρὰ προβλήματα. 
Ἀφ’ ἑνὸς τὰ ὄργανα ἀπὸ ὄντως νεκροὺς ἦταν ἀκατάλληλα καὶ μὴ λειτουργοῦντα μεταμοσχευόμενα καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀφαίρεση ἀνθρωπίνων ὀργάνων πρὶν ἀπὸ τὴν διαπίστωση τοῦ θανάτου ἦταν πράξη ποινικὰ κολάσιμη. 

Γιὰ τὴ συνέχιση τῶν μεταμοσχεύσεων ἔπρεπε νὰ βρεθεῖ μία λύση καὶ ἡ λύση βρέθηκε μὲ τὴ μετάθεση τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ θανάτου σὲ χρονικὴ στιγμὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ὁριστικὴ παύση τῆς λειτουργίας τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἡ ad hoc ἐπιτροπὴ  τῆς ἰατρικῆς σχολῆς τοῦ Harvard  ταύτισε τὸ μὴ ἀναστρέψιμο  κῶμα, ποὺ εἶναι κατάσταση ζωῆς, μὲ τὸν θάνατο καὶ δημιούργησε τὸ 1968 τὴν ἔννοια τοῦ ΕΘ.

Μεταμοσχεύσεις: δῶρο ζωῆς ἤ ἐπιστημονικός καιάδας! Ή εἰσήγηση τοῦ π. Ἰωάννη Κοκκάκη στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»


(Τήν ὁμιλία (σέ mp3) μπορεῖτε νά τήν ἀκούσετε πατώντας ἐδῶ)

Μεταμοσχεύσεις: δῶρο ζωῆς ἤ ἐπιστημονικός καιάδας

Ή εἰσήγηση τοῦ π. Ἰωάννη Κοκκάκη στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Μεταμόσχευση ἕνα ἰατρικὸ θαῦμα τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ποὺ ξεκίνησε μὲ τὴ μεταμόσχευση καρδιᾶς ἀπὸ τὸν δόκτορα Cristian Barnard καὶ ἔδωσε ἐλπίδα ζωῆς σὲ πολλοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἔκτοτε ἀποτελεῖ μέρος τῆς καθημερινῆς ἰατρικῆς πρακτικῆς παγκόσμια.
Ἕνα ἰατρικὸ θαῦμα μὲ ἕνα μόνο  μελανὸ σημεῖο τὸν λεγόμενο  ἐγκεφαλικὸ θάνατο. Ἡ ἱστορία ξεκινάει τὸ 1968 στὸ  πανεπιστήμιο τοῦ Harvard ὅταν αὐθαίρετα μία ὁμάδα γιατρῶν, χωρὶς τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς ὑπόλοιπης ἰατρικῆς κοινότητας, θεσπίζει τὸν ὄρο « ἐγκεφαλικὸς θάνατος».

Ἡ ὁμάδα αὐτὴ δημοσιεύει στὶς  4 Αὐγούστου τοῦ 1968 στὸ ἰατρικὸ περιοδικὸ JAMA [Journal of the American medical Association] ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο καὶ ἐκεῖ διαβάζουμε  ὅτι ὁ κύριος σκοπός μας εἶναι νὰ θεσπίσουμε τὸ ἀνίατο κῶμα σὰν ἕνα νέο κριτήριο θανάτου.
Ἡ αἱρετικὴ  αὐτὴ ὁμάδα, καλεῖται  σὲ ἀπολογία ἀπὸ τὴν ἁρμόδια  ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τῶν θεμάτων ὑγείας.  Στὸ κείμενο ποὺ κατατέθηκε σὰν ἀπολογία ἀνάμεσα στὶς διάφορες ἀνακρίβειες καὶ τὰ ἐπιστημονικὰ  ἀτοπήματα  δυὸ θέσεις τῆς  ἐπιστημονικὰ αἱρετικῆς   ὁμάδας προβληματίζουν  καὶ    ἀνακινοῦν τὸ ἐνδιαφέρον: ἡ  πρώτη, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς σὲ  ἀνίατο κῶμα ἀποτελοῦν φορτίο καὶ ἡ  δεύτερη, ὅτι ἐνδέχεται  νὰ  προκύψουν  διαφωνίες στὴν ἀπόκτηση καὶ  τὴ  λήψη  τῶν ὀργάνων.

Εἰσήγηση Παναγιώτη Κίκιλη στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»


Τήν εἰσήγηση ἀνέγνωσε ἡ κόρη τοῦ Παναγιώτη Κίκιλη, Βασιλική Κίκιλη, λόγω ἀδυναμίας νά παρευρεθεῖ ὁ ἴδιος στήν Ἡμερίδα «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Ἡ θετική ὄψη τῶν μεταμοσχεύσεων 

Παναγιώτης Κίκιλης Νεφρολόγος 

 Σεβασμιώτατοι, Πανοσιολογιώτατε , Αἰδεσιμολογιώτατοι Πατέρες καὶ ἀδελφοί, κυρίες καὶ κύριοι
Θεωρῶ μεγάλη τιμὴ στὴν ταπεινότητά μου, τὴν εὐγενικὴ πρόσκληση νὰ συμμετάσχω ὡς εἰσηγητὴς στὴν παροῦσα ἡμερίδα.

Ποιὰ εἶναι λοιπόν, ἡ θετικὴ πλευρὰ τῶν μεταμοσχεύσεων;

Εἰσήγηση Κωνσταντίνου Καρακατσάνη στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»


Τήν ὁμιλία (σέ mp3) μπορεῖτε νά τήν ἀκούσετε πατώντας ἐδῶ

Ο «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εἰσήγηση στήν ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς (20-4-2013)


Ἡ πρώτη μεταμόσχευση καρδίας πραγματοποιήθηκε τόν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 1967, στή Νότιο-Αφρικανική Ἕνωση, ὑπό τοῦ ChristianBarnardTo γεγονός αὐτό ἀπετέλεσε πιθανῶς ἀφορμή γιά τόν καθορισμό ἑνός νέου κριτηρίου θανάτου, το ὁποῖο ἐβασίζετο ὄχι στή μή ἀναστρέψιμη ἀπώλεια τῆς ἀναπνευστικῆς καί καρδιακῆς λειτουργίας, ἀλλά στή θεωρούμενη ἀπώλεια ὅλων τῶν λειτουργιῶν ὁλοκλήρου τοῦ ἐγκεφάλου. Τοιουτοτρόπως, τό ἀμέσως ἑπόμενο ἔτος, 1968, συνεστήθη ἡ Ad Hoc Ἐπιτροπή τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard (ΕΧ, στό ἑξῆς), ἡ ὁποία καθόρισε ὅτι ἡ διάγνωση τοῦ «μη ἀναστρεψίμου, ἀπνοϊκοῦ κώματος» εἶναι ταυτόσημη μέ τόν «ἐγκεφαλικό θάνατο» («εθ», στό ἑξῆς) καί ὁ τελευταῖος ταυτόσημος μέ τό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου[1].
            Σημαντική εἶναι κατ’ ἀρχήν, ἡ ἐπισήμανση ὅτι ἡ ΕΧ, προκειμένου νά περιγράψη τό νέο κριτήριο θανάτου, ἐχρησιμοποίησε τόν ὅρο«κῶμα»,  ὁ ὁποῖος ὡς γνωστόν χρησιμοποιεῖται γιά ζῶντες καί ὄχι γιά πτώματα! Ἐντύπωση, ἐπίσης προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ ΕΧ αἰτιολογεῖ μέ περισσή εἰλικρίνεια τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι τήν ὤθησαν στήν καθιέρωση τοῦ νέου (νευρολογικοῦ) κριτηρίου τοῦ θανάτου· οἱ λόγοι αὐτοί ἦταν: α) ἡ «ἀνακούφιση» τῶν Μονάδων Ἐντατικῆς Θεραπείας ἀπό τούς βαρύτατα πάσχοντες αὐτούς ἀσθενεῖς γιά τούς ὁποίους δέν ὑπῆρχε προοπτική ἀποκατάστασης καί β) ἡ μή ὕπαρξη ἀντιρρήσεων γιά λήψη ζωτικῶν ὀργάνων γιά μεταμοσχεύσεις ἀπό τούς ἀσθενεῖς αὐτούς. Περαιτέρω, ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΧ, καθηγητής Henry Beecher, ὑπεστήριζε ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ὑποκειμενική ἔννοια (!), τοῦ ὁποίου ὁ ὁρισμός εἶναι δυνατόν νά μεταβάλλεται ἀπό τήν κοινωνία[2],[3]!

Η εισήγηση και η ομιλία (σε mp3) του Χαράλαμπου Άνδραλη στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η καταλυτική από νομικής πλευράς εισήγηση και ομιλία (σε mp3) του Χαράλαμπου Άνδραλη Νομικού, στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2013 στο Σ.Ε.Φ.


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
Η ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Σεβασμιώτατοι αρχιερείς,
Σεβαστοί πατέρες,
Κυρίες και κύριοι,
Η εικαζόμενη συναίνεση στις μεταμοσχεύσεις που θα αναλύσουμε, η θεώρηση δηλαδή κάθε ανθρώπου ως εθελοντή δότη οργάνων, δεν είναι κάτι νέο στην ελληνική νομική πραγματικότητα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, ο ισχύον νόμος των μεταμοσχεύσεων, ο Ν. 2737/1999, προβλέπει μια ιδιάζουσα εικαζόμενη συναίνεση και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.

Η ομιλία του Εμμανουήλ Παναγόπουλου στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η ομιλία του Εμμανουήλ Παναγόπουλου FACS Άμ. Επ. Καθηγητού Χειρουργικής, τ. Συν/του Δ/ντού Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Αγίου Σάββα,  στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;».
 Ακούστε ή διαβάστε τις υπόλοιπες ομιλίες πατώντας Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Το κείμενο της εισηγήσεώς του βρίσκεται πατώντας Διασώζεται ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος; Ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἐμμανουήλ Παναγόπουλου στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Η ομιλία του π. Ιωάννη Κοκκάκη στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η ομιλία του π. Ιωάννη Κοκκάκη Ιατρού Ογκολόγου στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2-2013 στο Σ.Ε.Φ.

Ακούστε και δείτε και τις υπόλοιπες ομιλίες πατώντας Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Το κείμενο της εισηγήσεώς του βρίσκεται πατώντας τον σύνδεσμο Μεταμοσχεύσεις: δῶρο ζωῆς ἤ ἐπιστημονικός καιάδας! Ή εἰσήγηση τοῦ π. Ἰωάννη Κοκκάκη στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Η ομιλία του π. Ιωάννη Φωτόπουλου στην Ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η ομιλία του π. Ιωάννη Φωτόπουλου Νομικού -Θεολόγου στην Ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2-13 στο Σ.Ε.Φ.

Το γραπτό κείμενο του πατρός Ιωάννου το δημοσιεύσαμε εδώ Ἡ εἰσήγηση τοῦ πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτοπούλου μέ θέμα Μεταμοσχεύσεις :Θέσεις καί ἀντι-θέσεις,στήν «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Η ομιλία του Κων/νου Καρακατσάνη στην Ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η ομιλία του Κωνσταντίνου Καρακατσάνη Καθηγητού Πυρινής Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στηνΗμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»
Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ομιλίες του καθηγητού είναι συγκλονιστικές, αλλά επειδή συνοδεύονται από προβολή διαφανειών και άλλων στοιχείων ή αποσπασμάτων από βίντεο, αδικούνται αν τις ακούσει κανείς ηχητικά και δεν τις δει οπτικά όπως τις παρουσιάζει ο ίδιος.
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Το κείμενο της εισηγήσεώς του βρίσκεται πατώντας Εἰσήγηση Κωνσταντίνου Καρακατσάνη στήν ἡμερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Η ομιλία του Αθανάσιου Αβραμίδη στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η ομιλία του Αθανάσιου Αβραμίδη Καρδιολόγου Καθηγητού Παθολογίας του Πανεπηστημίου Αθηνών, στην Ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»  η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2013 στο Σ.Ε.Φ.
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Ομιλία π. Κων/νου Στρατηγόπουλου στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις;Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Η συγκλονιστική ομιλία π. Κων/νου Στρατηγόπουλου Θεολόγου-Οικονομολόγου στην Ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις;Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2013 στο Σ.Ε.Φ.
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Πορίσματα Ἡμερίδος μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»


Πορίσματα Ἡμερίδος μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Μετά τίς εἰσηγήσεις τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν διεξήχθη εὐρύς καί ἐλεύθερος διάλογος ἐκ τοῦ  ὁποίου προέκυψαν τά ἀκόλουθα πορίσματα:

1.    Ὁ ἀναγκαστικός Νόμος 3984/11 περί εἰκαζόμενης συναίνεσης πού ψηφίσθηκε μέ καταφανή καταπάτηση τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς, ἀπό ἐλαχίστους βουλευτές τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί μάλιστα σέ περίοδο δεινῆς οἰκονομικῆς καί γενικότερης σαρωτικῆς κρίσεως ἔφερε τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση στὴν πιὸ σκληρὴ μορφή της, ἀφοῦ κάθε ἄνθρωπος θεωρεῖται πλέον δωρητὴς ὀργάνων ἂν δὲν ἔχει προβεῖ νωρίτερα σὲ ἔγγραφη ἄρνηση.

Ἡ εἰσήγηση τοῦ πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτοπούλου μέ θέμα Μεταμοσχεύσεις :Θέσεις καί ἀντι-θέσεις,στήν «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»


(Ἡ ὁμιλία (σέ mp3) βρίσκεται πατώντας ἐδῶ)

Ἡ εἰσήγηση τοῦ πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτοπούλου μέ θέμα Μεταμοσχεύσεις :Θέσεις καί ἀντι-θέσεις,στήν «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Εἰσήγηση στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»
Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.

            Ἡ παροῦσα εἰσήγηση ἀφορᾶ στήν κριτική μας ἀντίθεση πρός τό κείμενο «Βασικές Θέσεις ἐπί τῆς ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων» πού προτάσσεται 12 μελετῶν ἰατρικῶν θεολογικῶν καί νομικῶν καί ἐκδεδομένων σέ ἑνιαῖο τόμο ἀπό τή Συνοδική ἐπιτροπή ἐπί τῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν τίτλο «Ἐκκλησία καί Μεταμοσχεύσεις».

           Ἐπί τῶν Θέσεων ἔχει ἀσκηθεῖ εὔστοχη ἐπί μέρους κριτική, ἀπό κείμενα ὅπως ἡ Ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου καί ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ φιλοξενοῦντος τήν ἡμερίδα μας σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀλλά καί ἀπό γραπτές καί προφορικές τοποθετήσεις τοῦ π. Κ. Στρατηγόπουλου καί π. Στεφάνου Στεφόπουλου, καί τῶν σεβαστῶν καθηγητῶν κ.κ. Ἀβραμίδη Παναγόπουλου καί Καρακατσάνη.

Ο χαιρετισμός του Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις. Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»


Ο χαιρετισμός του Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις. Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ε.Π.Μ σε συνεργασία με την Ενωμένη Ρωμηοσύνη, υπό την αιγίδα των Μητροπόλεων Πειραιώς και Γλυφάδας, στις 20-4-2013 στο Σ.Ε.Φ.

Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Μητρόπολη Γλυφάδας, με υπεύθυνο τον π. Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο είχε διοργανώσει πολύ επιτυχημένη ημερίδα για το φλέγον θέμα των μεταμοσχεύσεων, την οποία κάλυψαν και παρουσίασαν οι Αναβάσεις.
Ενδεικτικά Τα βίντεο της Ημερίδας:«Είναι πραγματικός θάνατος ο λεγόμενος "εγκεφαλικός θάνατος";» (σε youtube)
και ολόκληρη η ημερίδα πατώντας Ημερίδα «Εγκεφαλικός θάνατος»


 

Η έναρξη-χαιρετισμός από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ στην Ημερίδα: «Μεταμοσχεύσεις. Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»

Είναι ο εναρκτήριος χαιρετισμός και προσευχή του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, στην Ημερίδα:«Μεταμοσχεύσεις. Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2013 στο ΣΕΦ υπό την αιγίδα και την υποστήριξη των Μητροπόλεων Πειραιώς και Γλυφάδας.Κυριακή, 21 Απριλίου 2013