Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Εγγραφές και Έναρξη μαθημάτων της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. για το τρέχον Εκκλησιαστικό έτος.


ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.grἈριθμ. Πρωτ. 857                                  Ἐν Βούλᾳ τῇ 3ῃ  Σεπτεμβρίου  2012


ανακοινωσισ


Πρός
τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,
Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης.  


      Ἀγαπητοί  Ἀδελφοί,

 Κάθε χρόνο μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους ἀρχίζουν, σύν Θεῷ καί τά μαθήματα τῆς ἀνεγνωρισμένης ἀπό τό Κράτος Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως μας.
 Ἡ Σχολή ἱδρύθηκε πρίν ἀπό ἐννέα χρόνια καί στεγάζεται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας, στήν Πλατ. Καραϊσκάκη.
 Κατά τό ἔννατο ἔτος λειτουργίας της, φοίτησαν σ’αὐτή μέ μεγά-λη ἐπιτυχία 100 περίπου σπουδαστές.
 Ἡ φοίτηση εἶναι πενταετής, γίνονται δεκτοί σπουδαστές καί σπουδάστριες ἀπό 10 ἕως 60 ἐτῶν καί τά μαθήματα παραδίδονται τίς ἀπογευματινές καί βραδυνές ὧρες.
 Τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ Μητροπολίτου ἀφ’ἑνός, καί τό πολύπειρο διδακτικό προσωπικό, μέ Διευθυντή τόν Πρωτοψάλτη κ. Ἠλιόπουλο ἀφ’ ἑτέρου, ἐγγυῶνται γιά τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν καί γιά τήν κατά Θεόν ἐπίδοση τῶν σπουδαστῶν καί τῆς Σχολῆς γενικώτερα.
 Ἡ διάδοση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στήν περιοχή μας καί ἡ συνέχιση τῆς στελέχωσης τῶν ἀναλογίων τῶνἹερῶν Ναῶν μας, εἶναι ἔργο ὅλων τῶν Χριστιανῶν.
 Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας νά πληροφορήσετε κάθε ἐνδιαφερόμενο γιά τή λειτουργία τῆς Σχολῆς, μέσα ἀπό τήν ὁποία, ἰδιαίτερα οἱ νέοι μας, θά ἀξιοποιήσουν τό ταλέντο τῆς καλλιφωνίας καί θά ἀποκτήσουν ἐφόδιο, πού θά τούς χρησιμεύσῃ σ’ ὅλη τους τή ζωή.
 Τά μαθήματα ἀρχίζουν τήν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τρ. ἔ. καί ὥρα 7.00 ἕως 9.00 μ.μ..
  Γιά πληροφορίες καί ἐγγραφές μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ σας ἤ στόν π. Γεώργιο Γαντζό, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Βαρκίζης,  τηλ. 6932261964 καί 2108972460.

                                                           
                                                Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως