Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Κυριακή Μετά τα Φώτα-Η ΕΝ ΥΜΙΝ ΔΟΘΕΙΣΑ ΧΑΡΙΣ

                                    Ἀπὸ τὸν πατέρα Διονύσιο Λαζαρίδη.     Βιώσαμε κατά την δωρεάν του Θεού την παρουσία του Κυρίου εντός του Δωδεκαημέρου ως βρέφος ταπεινόν εν φάτνη σπαργανομένον, κατά δε την ένδοξον αυτού Θεοφανείαν τέλειον άνδραν. Η χάρις Του εξέλαμψεν πανταχόθεν εις την Αγίαν Του Εκκλησίαν και προσωπικά ψυχικά εις καθέν απο εμάς.
   Η θεία του λάμψη εφώτισε την οικουμένη και εμείς οι πιστοί εσκοτισμενοι απο τα προσωπικά και βιωτικά μας πάθη είδαμε φως μέγα.  Η απελθούσα εορτή του Δωδεκαημέρου είχε απώτερο σκοπό να μας παρέχει θείο φωτισμό. Να φωτίση κάθε εσκοτισμένη πτυχή του εαυτού μας. Να διελευκάνει οδούς σωτηρίας, να αναγεννήση ψυχικά έκαστον από εμάς.  Το θείο φώς της υπερφυούς ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού μέλλει να διανοίξει τα εσωστρεφή και εσκοτισμένα μάτια της ψυχής μας. Δεν εορτασάμε την γέννηση ενός θνητού αλλά την θεοφανή παρουσία ενός νοητού Ηλίου της δικαιοσύνης.
     Η επίκαιρη ερώτηση είναι εάν καταφεράμε έστω και λίγο κατά την απελθούσα αυτή εορταστική περίοδο, να αδράξουμε την ευκαρία και να ζεστάνουμε τις καρδιές μας απο τη Θεία έλαμψη του νοητού αυτού φωτός. Κατά το ευαγγελικόν ανάγνωσμα πριν δύο χιλιάδες χρόνια ο λάος των εθνικών που καθόταν στο σκοτάδι της αγνωσίας και της σκιάς του πνευματικού θανάτου είδε φως μέγα και έλαβε ελπίδα ζωής αιωνίου. Εμείς σήμερα δύο χιλιάδες χρόνια μετά είμαστε έτοιμοι να βιώσουμε το φως το ανέσπερον, το φως το αληθινόν και να γίνουμε κοινωνοί της θείας χάριτος του Παναγίου Πνεύματος; Σύμφωνα με το αποστολικό ανάγνωσμα σε καθένα απο εμάς ξεχωριστά, εξεχύθη η χάρις του Αγίου Πνευμάτος ανάλογα με το θείο μέτρο της δωρεάς του δωρεοδότη Κυρίου μας.  Απώτερος σκοπός αυτής τη δωρεάς η προσωπική-πνευματική οικοδομή και καταρτισμός ενός εκάστου απο εμάς, ως ζωντανό κύτταρο του σώματος της εκκλησίας του Χριστόυ. Η χάρις που ελάβαμε απο την παρέλευση του δωδεκαημέρου μας τοποθετεί εις περίοπτον θέση της ενότητας τη πίστεως, ως γνήσιον σώμα Χριστού εις επίγνωση αυτού όχι ως τυχαίου νηπίου αλλ’ ως Σωτήρος. Η επίγνωση αυτή του σωτηριολογικού έργου του Χριστού θα μας ανδρώσει και θα μας τελειώση πνευματικά σε σαφή πνευματικό πλήρωμα θείας ωριμώτητος εκάστου απο εμάς κατά το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αμήν.

Εν Βάρη 13/01/2013