Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας.-του π. Παναγιώτη Γκέζου
Η ορθόδοξος πίστης, ύστερα από τόσους αγώνες,
από κατατρεγμούς και διωγμούς, από μαρτύρια και κατακόμβες
πέρασε στον θρίαμβο και αισθητοποιεί ακόμη περισσότερο
αυτή την νίκη της Ορθοδοξίας.

Οι μεγάλοι Πατέρες και οι Σύνοδοι μάς χάρισαν
την μόνη σωστή πίστη, την μόνη ανόθευτη διδασκαλία.
Ο συνδυασμός της καθαρότητας της διδασκαλίας
με την αγνότητα της ζωής είναι η Ορθοδοξία.
Αυτή είναι η βαριά μας κληρονομιά.

Αυτήν την Ορθοδοξία
καλούμεθα να διαφυλάξουμε και στην εποχή μας,
από τόσους και τόσους εχθρούς που μας πολιορκούν.
Είναι πρώτα οι πολέμιοι του ορθοδόξου δόγματος,
της μόνης ανοθεύτου αληθείας.
Είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν
 « το λογικόν και άδολον γάλα » της ορθοδόξου διδασκαλίας.
.
 Πόσο φοβερό είναι κάτι τέτοιο !
Να κρατάμε πάντα την πόρτα του σπιτιού
και της καρδιά μας κλειστή
                                         στους εχθρούς αυτούς της  Ορθοδοξίας !

Μπορεί και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί
να γίνουμε εχθροί της Ορθοδοξίας,
όταν δεν παρουσιάζουμε στην εποχή μας
 τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος :
την αγάπη,
                  την χαρά,
                              την μακροθυμία,
την αγαθότητα, 'την πραότητα, την δικαιοσύνη.

Αποστολή μας είναι να παρουσιάσουμε
στην εποχή μας πίστη και ηθική.
Πίστη θερμή, ατράντακτη στο ορθόδοξο δόγμα,
μετουσιωμένο σε ηθική ζωή.

Μη φύγης, λέγει ο άγιος Ι. Χρυσόστομος, από την Εκκλησία
 και δεν πρόκειται να προδοθής ποτέ από αυτήν.
 Εάν όμως φύγης, η αιτία
δεν οφείλεται στην Εκκλησία
αλλά στην ιδική σου μικροψυχία.
 Τίποτε άλλο δεν είναι ίσο με την Εκκλησία.

Αν ρίξουμε μια ματιά στην εκκλησιαστική μας ιστορία,
 θα διαπιστώσουμε, ότι πολλοί από αυτούς
                                                       τους ορθόδοξους πιστούς
 φυλακίστηκαν,
          άλλοι καθαιρέθηκαν,
                          άλλοι διώχθηκαν,
                υβρίστηκαν και συκοφαντήθηκαν,
το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο
                    αλλά μας δείχνει μεγάλη τους ευεσθησία

 Το πρώτο χρέος μας είναι να ανακαινίσουμε,
με την μετάνοια και την άσκηση, την εικόνα του Θεού,
 που φέρουμε μέσα μας,
η οποία έχει καταφθαρεί και εξαχρειωθεί
 από τα πάθη και τις επιθυμίες του κάθε αμαρτωλού.

Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι μία θρησκεία·
 εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς φανέρωσης τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ στὴν ἱστορία
Ἐκτὸς Ὀρθοδοξίας, δηλαδὴ ἐκτὸς τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
                                                                        δὲν ὑπάρχει σωτηρία.

Η Ορθοδοξία θα κυριαρχήσει παγκοσμίως
όχι ως ιδέα, αλλά ως ζωντανὴ μαρτυρία
της πίστεως εκείνων που συσταυρώνονται με τον Χριστό

και δίνουν μια αληθινή ομολογία.