Αγαπητοί φίλοι,γνωστοί και άγνωστοι, σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου blog. Σας ευχαριστώ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε, για να το επισκεπτείτε...με τιμή π. Αντώνιος Χρήστου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΑ....

Translate-Μετάφραση σε άλλη γλώσσα

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Οπτικοακουστικό βίντεο με τον νεοφανή Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.
Περιλαμβάνει Απολυτίκιο, βίντεο, ηχητικό ντοκουμέντα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό του Αγίου.


Απολυτίκιο Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Ψέλνουν οι Βατοπεδινοί πατέρες (Ακούγεται στο 5:36 - 6:43

Προσευχῆς ἀενάου λαμπτὴρ νεόφωτε, 
Κατουνακίων οἰκῆτορ, Ἁγίου Ὄρους πυρσέ, 
ὁ φωτίσας ἀρετῶν σου τοῖς πυρσεύμασι πάντας,
θειότατε Ἐφραίμ, καὶ εἰς ὕψος ἐπαρθεὶς θεώσεως ἀπαθείᾳ 
καὶ νήψει, μὴ διαλείπῃς Χριστὸν ἡμῖν καθιλεούμενος.
Αυτοσχέδια Προσευχή Αγίου (Ακούγεται στο 2:40 - 4:35)

Ο Θεός ο καθήμενος επί θρόνου δόξης
και επιβλέπων αβύσσους.
Ο γλυκύτατός μας Ιησούς.
Μύριαι μυριάδες και χίλιαι χιλιάδες
παρεστηκότες άγγελοι και αρχάγγελοι
κύκλω της απροσίτου Σου δόξης, 
τα πολυόμματα Χερουβείμ και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, 
τα κυκλούντά Σε και αναβοώντα 
τον γλυκύτατον και ακατανόητον ύμνον:
Άγιος, Άγιος, Άγιος.

Η μεγάλη γέφυρα, η μεγάλη διαλλαγή, 
η μεγάλη συμφιλίωσις, ο μεγάλος σύνδεσμος
ημών των πεπτωκότων και αχαρίστων ανθρώπων
με τον Άναρχόν Σου και λελυπημένον Πατέρα Σου.

Ο γενόμενος το θύμα.
Ο αναλαβών τας αμαρτίας ημών
και εκφέρων αυτάς εις τον Σταυρόν.

Δος και εις ημάς τους αμαρτωλούς μίαν ακτίνα της χάριτός Σου και βοήθησον ημάς και δίδαξον ημάς και φώτισον ημάς:

Πώς θα Σε ακολουθήσουμε.
Πώς θα Σε αναπαύσουμε.
Πώς θα Σε ευαρεστήσουμε.
Ίνα γίνωμεν και ημείς μέτοχοι εκείνων 
των ανεκλαλήτων αγαθών, 
των οποίων ετοίμασε η πατρική Σου αγάπη.

Ταις πρεσβείαις της γλυκυτάτης Σου Μητρός και πάντων Σου των Αγίων των απ’ αιώνός Σοι ευαρεστησάντων. Αμήν.Η πλήρης ασματική ακολουθία του Αγίου βρίσκεται https://www.pemptousia.gr/wp-content/... (Ακούγεται στο 2:40 - 4:35)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου
Πατήστε πάνω στην Εικόνα


Δημοφιλή