Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Αφίσα-Πρόσκληση για δέηση στις Πανελλήνιες και Μήνυμα Σεβασμωτάτου 2017ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Διά τῆς παρούσης ἔχομεν τήν τιμήν,
ὅπως προσκαλέσωμεν Ὑμᾶς, τούς Ἐκπαιδευτικούς καί μαθητάς+τρίας  τοῦ Σχολείου Σας, εἰς τήν εἰδικήν Δέησιν, πού θά τελεσθῇ εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν Δευτέραν τῆς Ἑορτῆς  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 5 Ἰουνίου 2017 τό πρωΐ, κατά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας
πρός πνευματικήν ἐνίσχυσιν καί φωτισμόν τῶν παιδιῶν μας,
εἰς τάς ἐπικειμένας Πανελληνιους Ἐξετάσεις.
Τό ἀπόγευμα  7:00 μ.μ., διά τό ἴδιον λόγον, θά τελεσθῇ
Ἱερά Παράκλησις, εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 
Παρακαλεῖσθε, ὅπως ἐνημερώσητε
ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους τοῦ Σχολείου Σας,
διά νά συμμετάσχουν εἰς τάς ἄνω λατρευτικάς ἐνισχυτικάς εὐκαιρίας.

Μετά πολλῶν εὐχῶν ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι.
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις


†  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ  ὁ  Α΄

   
ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr


Ἀριθμ. Πρωτ. 626                             Ἐν Βούλᾳ τῇ 3  Μαΐου 2017


    Πρός
              τούς Mαθητές καί τίς Mαθήτριες,
              πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις
              τῶν Σχολείων, τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.


          Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη! Ἔτη πολλά.
   Μέ τήν χάρη καί τό πλούσιο ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἡ σχολική χρονιά φθάνει στο τέλος της. Μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν καί οἱ ἡμέρες τῶν πανελλήνιων ἐξετάσεων, στίς ὁποῖες θά κληθεῖτε νά δώσετε τόν καλύτερό σας ἑαυτό, καταθέτοντας τίς γνώσεις σας, γιά ὅλα ὅσα σᾶς ζητηθοῦν στά διάφορα γνωστικά ἀντικείμενα πού διδαχθήκατε καί νά πετύχετε αὐτό, πού ἀποτελεῖ στόχον ζωῆς, τήν εἰσαγωγή σας δηλαδή στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά καί Τεχνολογικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας.
     Κοντά σας σέ αὐτές τίς δύσκολες καί ἰδιαιτέρως ἀπαιτητικές μέρες πού ἡ πίεση καί ἡ ἀγωνία αὐξάνουν, εἶναι ὄχι μόνο οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοί σας ἀλλά καί ἡ Τοπική Ἐκκλησία, ἡ φιλόστοργη πνευματική μητέρα ὅλων μας. Ὅλοι μας προσευχόμαστε, γιά σᾶς στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, νά φωτίσει τήν προσπάθειά σας, νά βοηθήσει τόν καθένα καί τήν καθεμία, νά ἀνταποκριθεῖ ἐπιτυχῶς στίς ἀπαιτήσεις αὐτῶν τῶν ἐξετάσεων, ὥστε νά δικαιωθοῦν, τά εὐγενῆ καί ὑψηλά ὁράματά σας, γιά τό μέλλον σας. Ὁ Χριστός μας, μήν ἀμφιβάλλετε παιδιά μου, θά εἶναι δίπλα σας καί θά σᾶς ἐνισχύσει στήν ὡραία αὐτή προσπάθειά σας.
     Σᾶς εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πλησμονή δυνάμεως καί φωτισμοῦ στόν ὄμορφο ἀγώνα σας. Σᾶς συνοδεύω, αὐτές τίς ἰδιαίτερες ὧρες, μέ τήν ἀγάπη καί τήν προσευχή μου. Καλή δύναμη, ἀλλά νά θυμάστε, ὅτι καλῶς ἤ κακῶς, δέν τελειώνει ἤ ἀρχίζει ἡ ζωή στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Εἶναι μία σημαντική μάχη, στό πρῶτο σημαντικό σταυροδρόμι τῆς ζωής σας, ἀλλά ἀπαιτοῦνται περισσότερες πνευματικές προσπάθειες, γιά νά κερδιθῇ «ὁ πόλεμος».
    Πρός ἐνημέρωσίν σας, σᾶς γνωρίζομε, ὅτι στίς 5 Ἰουνίου 2017, ἡμέρα Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τό πρωΐ, σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης, θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία καί στό τέλος της θά γίνει  Εἰδική Δέηση ὑπέρ τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν, πού θά διαγωνισθοῦν στίς ἐφετεινές Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, στίς 7:00 ἐπίσης σ’ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, θά τελεσθῇ  Ἱερά Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.


Μετά πολλῶν εὐχῶν ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι.
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις
Ὁ Ποιμενάρχης Σας.


†  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ  ὁ  Α΄