Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Κήρυγμα στο Αποστολικό ανάγνωσμά της Κυριακής ΙΒ' Ματθαίου.


Α' Κορ. ιε' 1-11Η πίστη όμως αυτή θα σας χαρίσει βεβαία τη σωτηρία, εάν τη διατηρείτε ανόθευτη, όπως εγώ σας την κήρυξα στου Θεού την Εκκλησία.

                          του π. Παναγιώτη Γκέζου


Η εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου ημών
                                                      Ιησού Χριστού
 είναι τὸ βασικό και θεμελιώδες γεγονός
πάνω στο οποίο στηρίζεται ο Χριστιανισμός.
Το Ευαγγέλιο  δεν είναι κάτι το ανθρώπινο,
 αλλά είναι η διδασκαλία και η πίστη,
                                                            την οποία
και ο ίδιος ο απόστολος Παύλος
          παρέλαβε από την ίδια την Εκκλησία.
Ο απόστολος Παύλος γράφει προς τους
Κορίνθιους Χριστιανούς για το θέμα αυτό.
   Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Κόρινθο
και σας κήρυξα την  αλήθεια του Ευαγγελίου,
δεν παρέλειψα να σας αναπτύξω
και τα σχετικά με τη Ανάσταση του Κυρίου.
Αυτή την αληθινή πίστη στον Ιησού Χριστό
παρέλαβε και ο σύγχρονος κόσμος
                                                    και με αυτήν ζει
και αγωνίζεται ο κάθε πιστός.
 Θεμελιώδης αλήθεια της  πίστης αυτής
είναι ο σταυρικός θάνατος, η τριήμερη ταφή
και η ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου.
 Αυτή η αλήθεια πραγματοποιεί
τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. 
Κάθε αμφισβήτηση και αλλοίωση
της διδασκαλίας αυτής αποτελεί
νόθευση του Ευαγγελίου και παρεκκλίνει
από την οδό της σωτηρίας.
Κάθε άλλη θεωρία, 
φιλοσοφική ή ιδεολογική, η οποία
κηρύσσει κάτι το διαφορετικό
                                        από το Ευαγγέλιο
και εν προκειμένω αρνείται
την ανάσταση των νεκρών,
                        πέρα από σεβαστή δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να γίνει και αποδεκτή.
Όταν σας ανέπτυξα προφορικά,
                                   με πολλή προσοχή
τα ακούσατε και τα παραδεχθήκατε
 και μένετε μέχρι σήμερα σταθεροί
                                         στην πίστη αυτή.
Η πίστη όμως αυτή θα σας χαρίσει
                                           βεβαία τη σωτηρία,
εάν τη διατηρείτε ανόθευτη,
όπως εγώ σας την κήρυξα
                                   στου Θεού την Εκκλησία.
Το πρώτο και κυριότερο από όλα
                       που σας δίδασκα τότε ήταν αυτό
που κι εγώ το διδάχθηκα
                            από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
 Ότι δηλαδή ο Χριστός,
πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες και τάφηκε
                          και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε.
 Σας δίδαξα ακόμη ότι μετά την Ανάσταση Του
 ο Κύριος, στους δώδεκα Αποστόλους,
                                                          εμφανίσθηκε.
Κουράστηκα περισσότερο
από όλους τους άλλους Αποστόλους
 κηρύττοντας στους ανθρώπους
                                 την πίστη στον Χριστό.
Αλλά το έργο αυτό δεν το έκανα εγώ,
αλλά  η χάρης που μου έδωσε ο Θεός.
Και εγώ και οι άλλοι Απόστολοι
 το ίδιο Ευαγγέλιο λαλούμε
και στην Ανάσταση του Χριστού καλούμε
τους άπιστους να πιστέψουν
 όπως έχετε πιστέψει κι εσείς

και μαζί στο Παράδεισο να βρεθούμε.