Αγαπητοί φίλοι,γνωστοί και άγνωστοι, σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου blog. Σας ευχαριστώ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε, για να το επισκεπτείτε...με τιμή π. Αντώνιος Χρήστου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΑ....

Translate-Μετάφραση σε άλλη γλώσσα

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Μια εκδήλωση που αξίζει να είναι κανείς !
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
« Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

« ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ »

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ « ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ » καὶ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΣ  www.fotgrammi.gr


Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου 2011
ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
(προσέλευσις 11.00 π.μ.
ἔναρξις  11.30 π.μ. ἀκριβῶς)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΣ

Α) Πεπραγμένα-προοπτικὲς τῶν φορέων μας.

Β) Ὁμιλία τοῦ Βαλκανιολόγου Καθηγητοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου μὲ θέμα:
«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ».  

Γ) Περίφημη παιδικὴ χορωδία τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ.  Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς.

Δ) Θερμὸς χαιρετισμὸς διωκομένης δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου.

Ε) Βραβεύσεις προσωπικοτήτων.Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ    Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ὁ διαπρεπὴς Καθηγητὴς Βαλκανιολόγος κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου θὰ ἀναλύσῃ τὴν ἐπικαιρότητα, ἀναπτύσων τὸ θέμα:
     «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ».  

Οἱ ἀγγελικὲς φωνὲς τῆς περίφημης χορωδίας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πατρὸς Θεοδώρου Τσαμπατζίδη, θὰ μᾶς μεταρσιώσουν μὲ μουσικὲς συνθέσεις τοῦ ἔργου «ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ, Λίκνο τῆς Πίστης καὶ τῆς Λεφτεριᾶς» ἀπὸ τὸν ὁμώνυμον ψηφιακόν των δίσκον (CD).

Ἰδιαιτέρως ἡ ὑπερέχουσα τυφλὴ ἑλληνοπούλα Εὐγενία Ξεφτέρη, ὡς σύγχρονη Σοφία Βέμπο, εἰς τοὺς χαλεπωτέρους τοῦ 1940 καιρούς, ποὺ διερχόμεθα σήμερον, θὰ μᾶς ἀναστήσῃ ἀπὸ τὸν λήθαργον τῆς ἠθικῆς σήψεως καὶ θὰ ἀναγεννήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος μας, ὡς φοίνικα ἀπὸ τὴν τέφραν.

Ἡ ἀπτόητος σύγχρονος «Μπουμπουλίνα», ἡ διωκομένη ἡρωίδα, ἐνσυνείδητος παιδαγωγὸς ἀδελφὴ  Χαρὰ Νικοπούλου θὰ ἐπισφραγίσῃ τὴν παρόρμησιν τῆς πνευματικῆς μας ἀναγεννήσεως μ᾿ ἕνα θερμὸν χαιρετισμόν. Ε) ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Μὲ τὶς ταπεινὲς βραβεύσεις μας ἀποσκοποῦμε νὰ δημιουργῶμε πρότυπα ἤθους, ἀρετῆς, ἀκεραίου χαρακτῆρος, εὐσυνειδησίας, συνεπείας, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς, γιὰ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνον «φελλοί», «παλλακίδες», ἀνώμαλοι, «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς.

Ἐφέτος θὰ βραβευθοῦν:

1. Ὁ σεβαστός, ἐνσυνείδητος καὶ ἀντικειμενικὸς ἱστοριοδίφης Καθηγητὴς κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου.

2. Ὁ παραδοσιακός, ἰδανικός, ἀσκητικὸς διδάσκαλος-παιδαγωγὸς καὶ μέγας φιλάνθρωπος κ. Παναγιώτης Ρήγας.

3. Ἡ περίφημη, παιδικὴ χορωδία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς καὶ ὁ διευθυντὴς αὐτῆς, ψυχὴ πολυπλεύρων δραστηριοτήτων, πατὴρ Θεόδωρος Τσαμπατζίδης.

4. Ἰδιαιτέρως ἡ τοὺς πάντας συγκινοῦσα καταπληκτικὴ Εὐγενία Ξεφτέρη, ἀναδυόμενη «Κάλλας», ἀόμματη σωματικῶς ἀλλὰ «ἀετομάτα» πνευματικῶς. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Τὰ οἰκονομικά μας εἶναι εἰς ἀθλιωτάτην κατάστασιν καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κάνωμε συχνὰ συγκεντρώσεις, ὁπότε θὰ ἠδύναντο νὰ εἶναι σύντομοι-διαρκείας μικροτέρας τῆς μιᾶς (1) ὥρας.

Τοιουτοτρόπως δὲν θὰ καταπονούσαμε καὶ δὲν θὰ ἐπιβαρύναμε τοὺς φίλους μας, τοὺς «κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους» μὲ τὰ πολλαπλᾶ οἰκογενειακά, ἐπαγγελματικά, οἰκονομικὰ προβλήματα, τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὔριον καὶ τὶς τεράστιες ἀντιξοότητες, ποὺ καθημερινῶς προκύπτουν εἰς τὴν κοινωνίαν, τὴν πατρίδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

Εὐελπιστοῦμε καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὡστόσον, τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεώς μας νὰ μᾶς ἀνυψώσῃ εἰς ἀνωτέρας σφαίρας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς πνευματικὴν ἀναγέννησιν.

Δι’αὐτῆς τῆς ὁδοῦ, μὲ ἄκραν ταπείνωσιν καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὶς ρίζες μας πρὸς ἐπανοικοδόμησιν τῶν πυλώνων-αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας: Ὀρθόδοξος Πίστις, Πατρίς, Οἰκογένεια, Ἐλευθερία-Δημοκρατία, διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἐπανορθωθῇ καὶ οἰκονομικῶς τὸ Ἔθνος μας. Μὲ τὶς ἐκδηλώσεις μας πρωτοστατοῦμε εἰς μίαν δυναμικήν, ποὺ προετοιμάζει τὴν συστράτευσιν ὅλων για τὴν νέαν παλιγγενεσίαν τοῦ 2021 καὶ τὴν πραγματοποίησιν ἐπιτέλους τοῦ
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

Ἐπικοινωνία:  Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικὸν
τηλ. 210-3254321-2,  fax 210-3236978,
e-mail: fot_gram@otenet.gr, ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου
Πατήστε πάνω στην Εικόνα


Δημοφιλή